All Results at "Online - We will send you a link after you book your ticket"

Showing 0-10 of 10 Results

КАК ДА ВЛЕЗЕМ В ПЕРФЕКТНА ФОРМА ЗА ЛЯТОТО?
Seminars

 • Venue Online - We will send you a link after you book your ticket (Sofia, Bulgaria)
 • Thursday 22 April 2021
 • Time 16:00

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА
Seminars

 • Venue Online - We will send you a link after you book your ticket (Sofia, Bulgaria)
 • Thursday 13 May 2021
 • Time 16:00

УЪРКШОП РИСУВАНЕ НА НЕВРОГРАФИКА ПОСТИГАНЕ НА МОИТЕ ЦЕЛИ
Seminars

 • Venue Online - We will send you a link after you book your ticket (Sofia, Bulgaria)
 • Thursday 20 May 2021
 • Time 16:00

КОРПОРАТИВЕН УЕЛНЕС ЗА ЩАСТЛИВИ ЕКИПИ
Seminars

 • Venue Online - We will send you a link after you book your ticket (Sofia, Bulgaria)
 • Thursday 03 June 2021
 • Time 16:00

ИДЕИТЕ, ДВИЖЕЩАТА ЧАСТ НА БИЗНЕСА И УПРАВИТЕЛЯ НА КОМПАНИЯТА
Seminars

 • Venue Online - We will send you a link after you book your ticket (Sofia, Bulgaria)
 • Thursday 17 June 2021
 • Time 16:00

ЕФЕКТИВНО ДЕЛЕГИРАНЕ С МЕТОД “ШАПКИ”
Seminars

 • Venue Online - We will send you a link after you book your ticket (Sofia, Bulgaria)
 • Thursday 08 July 2021
 • Time 16:00

КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ЕМОЦИИТЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО, А НЕ ТЕ НАС
Seminars

 • Venue Online - We will send you a link after you book your ticket (Sofia, Bulgaria)
 • Thursday 22 July 2021
 • Time 16:00

Личен и корпоративен бранд
Seminars

 • Venue Online - We will send you a link after you book your ticket (Sofia, Bulgaria)
 • Thursday 05 August 2021
 • Time 16:00

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОИТО ПРОДАВАТ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Seminars

 • Venue Online - We will send you a link after you book your ticket (Sofia, Bulgaria)
 • Thursday 19 August 2021
 • Time 16:00

КАК ДА ПРИВЛИЧАМЕ КЛИЕНТИ И ДА ПЕЧЕЛИМ ПОВЕЧЕ ПАРИ В БИЗНЕСА СИ
Seminars

 • Venue Online - We will send you a link after you book your ticket (Sofia, Bulgaria)
 • Thursday 16 September 2021
 • Time 16:00