Tickets for Leader Effectiveness Training, базирано на модела на Томас Гордън

InnerSelf - Център за обучения и хипнотерапия, България, София

Leader Effectiveness Training, базирано на модела на Томас Гордън

Duration

Start: 2024-04-19 14:00

Place

InnerSelf - Център за обучения и хипнотерапия, България, София

For the event

Период на провеждане:

  • 19.04.2024 от 14:00ч. до 18:00ч.
  • 20.04.2024 от 09:00ч. до 18:00ч.
  • 26.04.2024 от 14:00ч. до 18:00ч.
  • 27.04.2024 от 09:00ч. до 18:00ч.

Теми на обучението:

1. Основни принципи и модели в лидерските умения чрез ефективната комуникация.
2. Умения за ефективно управление на конфликти и обратна връзка.
3. Умения за предотвратяване на проблеми и повишаване на продуктивността на екипа.
4. Инструменти за постигне на печеливши решения по време на конфликтни ситуации.
5. Разпознаване на различията в ценностната система на личността и вземане на ефективни решения при различие в нуждите.
6. Усвояване на техниките за активно слушане и обратна връзка, които могат да променят динамиката на комуникацията ви.
7. Създаване на положителна работна атмосфера и насърчаване на колективната работна среда, в която хората се чувстват ценени и мотивирани.
8. Помощни умения за разрешаване на конфликти.

ДЕТАЙЛНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО:

Едуард Хаджолян: L.E.T. фасилитатор

Едуард е пионер в L.E.T. фасилитацията в България. Обучава мениджъри, лидери, собственици на бизнеси и др. (над 1000 души) в развиването на личностни умения и лидерски потенциал.Мотивацията му е да е катализатор за промяна и удовлетворение в обучаемите.Гъвкав е, познава проблемите и изгражда стратегии за решаването им.Печели доверието на клиентите с дълбоки знания, адаптивност, комуникация и ориентирано към тях обслужване.Известен е с познавателен, адаптивен, търпелив и ориентиран към хората подход.Затова е желан за всякакви корпоративни ангажименти и обучения.

 

Вземете билети от тук: https://bilet.bg/bg/cart/leader-effectiveness-training-bazirano-na-modela-na-tomas-gordien-4927-4927