Tickets for AWS Community Day Bulgaria 2023

Sofia Tech Park, Bulgaria, Sofia

AWS Community Day Bulgaria 2023

Duration

Start: 2023-10-07 09:00

Place

Sofia Tech Park, Bulgaria, Sofia

For the event

AWS Community Day Bulgaria is a one-day, user-run AWS technical conference that is planned, organized, and delivered by AWS user group community leaders. Community Day aims to facilitate the exchange of information amongst the AWS user community. The presentations are all given by speakers who are fellow AWS users sharing knowledge with their peers.

 Organizers: Several Clouds, AWS User Groups Bulgaria

 *************

AWS Community Day Bulgaria е еднодневна, управлявана от потребителите техническа конференция на AWS, която е планирана, организирана и изнесена от лидерите на общността на потребителските групи на AWS. AWS Community Day Bulgaria има за цел да улесни обмена на информация сред потребителската общност на AWS. Презентациите се изнасят от лектори, които са потребители на AWS и споделят знания.

 

Организатори: Several Clouds, AWS User Groups Bulgaria