Всички в "Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него"

Покзва 0-10 на 10 Резултати

КАК ДА ВЛЕЗЕМ В ПЕРФЕКТНА ФОРМА ЗА ЛЯТОТО?
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 22 April 2021
 • ЧАС 16:00

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 13 May 2021
 • ЧАС 16:00

УЪРКШОП РИСУВАНЕ НА НЕВРОГРАФИКА ПОСТИГАНЕ НА МОИТЕ ЦЕЛИ
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 20 May 2021
 • ЧАС 16:00

КОРПОРАТИВЕН УЕЛНЕС ЗА ЩАСТЛИВИ ЕКИПИ
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 03 June 2021
 • ЧАС 16:00

ИДЕИТЕ, ДВИЖЕЩАТА ЧАСТ НА БИЗНЕСА И УПРАВИТЕЛЯ НА КОМПАНИЯТА
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 17 June 2021
 • ЧАС 16:00

ЕФЕКТИВНО ДЕЛЕГИРАНЕ С МЕТОД “ШАПКИ”
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 08 July 2021
 • ЧАС 16:00

КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ЕМОЦИИТЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО, А НЕ ТЕ НАС
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 22 July 2021
 • ЧАС 16:00

Личен и корпоративен бранд
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 05 August 2021
 • ЧАС 16:00

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОИТО ПРОДАВАТ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 19 August 2021
 • ЧАС 16:00

КАК ДА ПРИВЛИЧАМЕ КЛИЕНТИ И ДА ПЕЧЕЛИМ ПОВЕЧЕ ПАРИ В БИЗНЕСА СИ
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 16 September 2021
 • ЧАС 16:00