Всички в "Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него"

Покзва 0-4 на 4 Резултати

КАК ДА ПРИВЛИЧАМЕ КЛИЕНТИ И ДА ПЕЧЕЛИМ ПОВЕЧЕ ПАРИ В БИЗНЕСА СИ
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 16 September 2021
 • ЧАС 16:00

Личен и корпоративен бранд
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 23 September 2021
 • ЧАС 16:00

КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ЕМОЦИИТЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО, А НЕ ТЕ НАС
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 14 October 2021
 • ЧАС 16:00

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОИТО ПРОДАВАТ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Семинари

 • Място Онлайн , Ще ви бъде предоставен линк към него (София, България)
 • Четвъртък 21 October 2021
 • ЧАС 16:00