Всички на "09 October 2021"

Покзва 0-4 на 4 Резултати

Професионален НЛП Коуч Варна
Обучения

 • Място Висше Училище по Мениджмънт (Варна, България)
 • Събота 09 October 2021
 • ЧАС 10:00

Аз Мениджърът - Управление и мениджмънт с НЛП
Обучения

 • Място НЛП България (България , София)
 • Събота 09 October 2021
 • ЧАС 10:00

Професионален НЛП Коуч Варна
Семинари

 • Място Висше Училище по Мениджмънт (Варна, България)
 • Събота 09 October 2021
 • ЧАС 10:00

The Rumjacks LIVE @Varna
Концерти

 • Място Rubik (Варна, България)
 • Събота 09 October 2021
 • ЧАС 22:00