Онлайн решаване на спорове

ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове.


Bilet BG като разпрпостранител на проспуски за събития и в обхвата на Общите помирителни комисии. които  са компетентни за спорове, свързани с покупката на онлайн билети.

Можете да се свържете с тях на: Общи помирителни комисии

Можете също така да потърсите съдействие за разрешаване на спор възникнал в следстиве на закупуването от ваша страна на прооуск чрез Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове тук: Eвропейска платформа за онлайн решаване на спорове