Пренасрочени или отменени събития FAQ

Отменени събития

Ако дадено събитие е пренасрочено или отменено, и желаете да върнете своя пропуск, това ще стане по начин, определен от организатора на съответното събитие. Начина на връщане на Вашите пари ще бъде публикуван на страницата на събитието в момента, в който имаме информация за това.

Ако организатора е посочил , че трябва да получите парите си от нас, моля имайте предвид, че може да отнеме до десет работни дни връщането на парите по Вашата сметка, ако сте заплатили онлайн и че може да се наложи да дойдете до офиса ни, ако сте заплатили за своите пропуски на каса.

Ако имате проблем, моля свържете се с нас на Help@bilet.bg .

Отложени събития

В зависимост от определния от организатора начин, може да се наложи да презаверите своите пропуски за друга дата. В случай, че смяната предпоставя връщане на заплатената от Вас сума, то това ще стане по начин, определен от организатора на събитието.

ВАЖНО: Моля, имайте предвид, че bilet.bg събира пари за продажбата на пропуски, организирани от трети лица и не може да бъде държан отговорен за тяхното непровеждане или промени свързани с организацията им.

 

ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове.


Bilet BG като разпрпостранител на проспуски за събития и в обхвата на Общите помирителни комисии. които  са компетентни за спорове, свързани с покупката на онлайн билети.

Можете да се свържете с тях на: Общи помирителни комисии

Можете също така да потърсите съдействие за разрешаване на спор възникнал в следстиве на закупуването от ваша страна на прооуск чрез Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове тук: Eвропейска платформа за онлайн решаване на спорове