Волжка България – „бялата“ перла в короната на Велика България

Място

Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България , България, София, ул. „Георги С. Раковски“ 108, 1000 Център, София