Билети за Управление на хора и задачи

НЛП България, София, България

Управление на хора и задачи

Продължителност

Начало: 2024-02-22 10:00

Край: 2024-02-23 17:00

Място

НЛП България, София, България

За събитието

Управлението на хора е основният компонент в изграждането на производителен екип и в този модул ще научите как да постигнете тази цел. Успешният мениджър знае как да поставя цели, да планира работата, да делегира задачи и да оценява представянето, мотивирайки екипа си към максимални резултати. Това е динамичен и развиващ се процес, за който този модул ще Ви подготви. И нещо повече: ще Ви покаже как да се превърнете в лидер, създаващ среда, в която всеки служител се чувства напълно отдаден на общата екипна работа.

Какво включва обучението?

Разбиране на себе си

 • Самооценка
 • Емоционална интелигентност
 • Асертивност
 • Изследване на предположения
 • Изясняване на ключови умения
 • Изграждане на лична мисия

Управление на екип

 • Поставяне на цели и планиране
 • Дизайн на работни задачи
 • Изграждане на високоефективен екип
 • Приемане на различията
 • Мотивиране
 • Делегиране
 • Оценка на представянето

Основи на лидерството

 • Определяне на предизвикателства
 • Мениджмънт чрез лидерство
 • Лидерство чрез визия
 • Развитие в ролята

Управление чрез лидерство

 • Етични подходи
 • Приемане на култури
 • Решаване на проблеми
 • Изграждане на авторитет
 • Управление на промяната
 • Развитие на членове на екипа
 • Коучинг и менторинг
 • Кариерно развитие
 • Писане на процеси и процедури

Заемане на лидерска роля

 • Подготовка за лидерска роля
 • Фокусиране на усилията
 • Управление на взаимоотношенията
 • Използване на ключови умения
 • Даване на обратна връзкка
 • Учене от обратна връзка
 • Доизграждане на лични компетенции
 • Убеждаване и въздействие

Ръководене през предизвикателства

 • Фокус върху бъдещето
 • Търсене на промяната
 • Вливане на енергия в екипа
 • Управление на трудни характери
 • Балансиране на цели
 • Повишаване на самочувствието
 • Уроците на предприемачите

Изграждане на лидери

Инвестиране в бъдещето

Коучинг в екипа

Възприемане на нови лидерски характеристики

Продължителност: 2 дни