Билети за Управление на представянето и коучинг на екипи

НЛП България, София, България

Управление на представянето и коучинг на екипи

Продължителност

Начало: 2024-06-05 10:00

Край: 2024-06-07 17:00

Място

НЛП България, София, България

За събитието

Развитието на личния потенциал лежи върху комбинация от креативност и самочувствие, и зависи от добрите Ви комуникационни умения. В този модул ще получите инструменти за разбиране на себе си, за да научите как да използвате силните си страни и да преодолявате трудностите. Този модул завършва с работен казус. 

 

Какво включва обучението?

Мениджърът като централна фигура в процеса на управление:

Видове мениджъри

Знания и умения, които трябва да притежава мениджъра

Мениджърски роли

Качества на мениджъра

Стил на ръководство

Мениджърски нагласи и поведения

Емоционална интелигентност през призмата на мениджъра

Подготовка за изграждане на екип

Процес на изграждане на екип

Модели за изграждане на екип

Мотиватори на различните нива в компанията

Модел на личността

Метапрограми

Неврологични Нива

НЛП лингвистични модели за въздействие и харизма

Познаване на себе си:

Поглед отвън

Поставяне на лични цели

Анализ на силни и слаби страни

Изграждане на личен бранд

Планиране на бъдещо развитие

Подобряване на собствените умения:

Управление на времето

Участие и водене на срещи

Справяне с трудни участници

Увеличаване на ефективността:

Възприемане на информация

Увеличаване на креативността

Повишаване на самочувствието

Вземане на решения

Казване на „не“

Ефективно слушане

Коучинг и мениджмънт:

Коучинг за целеполагане

Коучинг на екип

Коучинг на представянето

Коучинг на представянето

аботен казус.