УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО И КОУЧИНГ НА ЕКИПИ - МАСТЪР КЛАС

Продължителност
Старт: Сряда 26 Април 2023 10:00 Край: Петък 28 Април 2023 17:00

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

Развитието на личния потенциал лежи върху комбинация от креативност и самочувствие, и зависи от добрите Ви комуникационни умения. В този модул ще получите инструменти за разбиране на себе си, за да научите как да използвате силните си страни и да преодолявате трудностите. Този модул завършва с работен казус.

Какво включва обучението?

Мениджърът като централна фигура в процеса на управление:

Видове мениджъри

Знания и умения, които трябва да притежава мениджъра

Мениджърски роли

Качества на мениджъра

Стил на ръководство

Мениджърски нагласи и поведения

Емоционална интелигентност през призмата на мениджъра

Подготовка за изграждане на екип

Процес на изграждане на екип

Модели за изграждане на екип

Мотиватори на различните нива в компанията

Модел на личността

Метапрограми

Неврологични Нива

НЛП лингвистични модели за въздействие и харизма

Познаване на себе си:

Поглед отвън

Поставяне на лични цели

Анализ на силни и слаби страни

Изграждане на личен бранд

Планиране на бъдещо развитие

Подобряване на собствените умения:

Управление на времето

Участие и водене на срещи

Справяне с трудни участници

Увеличаване на ефективността:

Възприемане на информация

Увеличаване на креативността

Повишаване на самочувствието

Вземане на решения

Казване на „не“

Ефективно слушане

Коучинг и мениджмънт:

Коучинг за целеполагане

Коучинг на екип

Коучинг на представянето

Коучинг на представянето

 

БИЛЕТ БГ ООД не е организатор на събитието. Организаторът на събитието възлага на Билет БГ ООД разпространението и продажбата на пропуските за съответното събитие, като при разпространението на пропуски Билет БГ ООД продава от името и за сметка на съответния Организатор. Билет БГ ООД не носи отговорност по отношение на организацията на събитието и / или неговото провеждане.


Ticket BG Ltd. is not the organizer of this event. The organizer has hired Ticket BG Ltd. and our website www.bilet.bg with regards to the distribution of tickets and cash collection. Ticket BG is selling tickets on behalf and accounted for the event organizer . Ticket BG's responsibility is restricted strictly to the delivery of this ticket to you and can't be hold accountable for ANY problems related with the organization

Организатор на събитието / Promoter : НЛП България ЕООД

Място

НЛП България , София, България , Орфей 5