Subaquatic Whirl

Продължителност
Старт: Събота 24 Октомври 2020 22:30 Край: Неделя 25 Октомври 2020 07:30

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

Отново настана време да празнуваме рожден ден както подобава - с музика и танци! Divine Magic Theory събира ценителите на психаделичния транс вече цели 5 години! Благодарим ви за доверието и неотлъчната подкрепа, с които ни дарявате безрезервно!

 

На 24 октомври центърът на София ще вибрира на вълните на най-хубавата горска психеделична музика. Екипът на Divine Magic Theory представя следващото си ярко събитие - SUBAQUATIC WHIRL – във великолепния клуб MICRO – магазин за плочи & култура, бар &  многофункционално пространство за събития. За организаторите това е перфектната локация - оборудвана с Funktion-One озвучителна система, изумителни светлинни ефекти и акустично изолирана зала. 

 

Гостът тази вечер е Yudhisthira ! Той описва себе си като симбиоза от много различни музикални влияния и от своето формиране през 1997 г. представлява определение за безкомпромисен чист психаделичен транс. От семето, засадено в най-плодородните времена на гоа / психеделичната сцена, израстват корени, които се вплитат дълбоко в основите на движението. През цялото време Yudhisthira успява да спазва темпото на бързо променящото се равнище на музикалната продукция и еволюцията на звуковото сливане.

 

Заповядайте да се гмурнем надълбоко заедно и да преживеем дълбоки нива на съзнание, да покачим вибрациите си с незабравими ритми, лудешки забавления и сладки изкушения, наслаждавайки се на кристално чист звук, благозвучни ритми и приятелски бар. Ще се заредите! ❤

 

ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ

 

It's time to celebrate our birthday properly - with music and dancing! Divine Magic Theory has been uniting psychedelic trance devotees for 5 years now! Thank You for the trust and the unwavering support that you are giving us unconditionally! 

 

On the 24th of October the center of Sofia will be vibrating on the waves of the finest forest psychedelic music. The Divine Magic Theory crew will present their next vivid event - SUBAQUATIC WHIRL - in the marvelous club MICRO - Records & Culture shop, Bar & Multifunctional event space. For the organizers this is a perfect location - equipped with Funktion-One sound system, modern lightning technology and an acoustic isolated hall.

 

Our guest this night is Yudhisthira ! He describes himself as symbiosis of many different musical influences and since its forming in 1997 it represents a definition for uncompromised pure psychedelic trance.
Being planted as a seed in the most fertile times for the goa/psychedelic scene, it has slowly sprung its roots deep within the foundational grounds of the movement, all the while keeping pace with the ever changing levels of production standards and the evolution of sound synthesis. 

 

Welcome to dive deep together and experience deep levels of consciousness, increase our vibrations with unforgettable rhythms, crazy fun and sweet temptations, enjoying crystal clear sound, delightful beats and friendly bar. You will revitalize! ❤

 

 

 

 

Място

MICRO , България, София, ул.Кърниградска 19