Билети за Семинар с Деде Де Лука. Извлечи най-доброто от лодката. София

Missia 23, България, София

Семинар с Деде Де Лука. Извлечи най-доброто от лодката. София

Продължителност

Начало: 2023-11-25 09:00

Край: 2023-11-26 18:00

Място

Missia 23, България, София

За събитието

Двудневен семинар в зала, в който Даниеле (Деде) де Лука - един безспорно елитен състезател и треньор от световна величина ще ни говори за ветроходство. Посвещаваме два дни на голямата темата “Как да постигнем най-доброто представяне на лодката” чрез настройките на риг и ветрила . Темата ще е изключително полезна за състезатели, но е и уникална възможност за всички любители на ветроходството - независимо дали с практическа цел или от теоретичен интерес. 

 

-Семинарът ще се проведе на английски език.

 

Кой е Деде?

Представяме ви човек, който е бил: 

а/ състезател, sail coordinator, project manager в различни издания на Купата на америка
б/ световен шампион в ORC с ТР52
в/ състезател в Extreme Sailing Series
г/ първо състезател, а после и треньор на Олимпийски игри


Ще ограничим отговора само до малка - най-релевантната - извадка от биографията му:
като състезател:

 • два пъти шкотман / тример в Купата на Америка (Italia 1987, Mascalzone Latino 2007)
 • шкотман (main trimmer) на Световния шампион в ORCi 2015г: TP52 “Enfant Terrible”
 • олимпийски състезател от игрите в Сидни - клас Солинг
 • носител на 23 национални, 12 европейски, 8 световни титли
 • двукратен шампион с Melges 32 на Audi Sailing Series
 • състезател от Extreme Sailing Series

И тъй като добрата състезателна кариера често не води до теоретично разбиране и умения за предаване на материята - още малко:

 • Отговорник за ветрилата (Sail Coordinator) на Италия от Купата на Америка 1987
 • Треньор на италианския отбор - клас Yngling от Олимпиадата в Атина
 • Проджект мениджър на италианската лодка - Купата на Америка  2006
 • Отговорник за ветрилата (Sail Coordinator) Mascalzone Latino (италианският претендент за Купата на Америка 2007)
 • Основател на една от най-иновативните марки ветрила - One Sails

Програма на семинара

Първо нека акцентираме върху най-важната характеристика на семинара - планирали сме четири дискусионни сесии, в които ти да зададеш твоите въпроси.
Иначе логиката на обучението е следната. Преди да стигнем до самия триминг, ще тръгнем от често пренебрегвана фундаментална теория. Деде ще започне с малко аеродинамика. За да разберем правилните настройки, първо ще се запознаем с ключови неща около дизайна и материалите, които се ползват. В следващия “час” ще насочим погледа си към  настройването на рига и важността му за правилната работа на ветрилата. Едва тогава ще сме подготвени да вникнем в конкретния триминг на различните видове ветрила при различни курсове спрямо вятъра.

 

ПРОГРАМА

Събота, 25.11

09:00 - 10:00 Аеродинамични принципи
10:00 - 11:00 Дизайн на ветрилата (процеси и подход)
11:00 - 12:00 Дискусия
12:00 - 14:00 Обедна почивка

14:00 - 15:00 Изработката на ветрила (процеси и материали)

15:00 - 16:00 Настройване на рига - как да извлечем най-доброто от ветрилата
16:00 - 17:00 Дискусия

 

Неделя, 26.11

09:00 - 10:00 Настройки за насрещни курсове - по-високо и по-бързи чрез правилните “предавки”
10:00 - 11:00 Настройки за остър бакщаг - да достигнем максималната скорост в правата
11:00 - 12:00 Дискусия
12:00 - 14:00 пауза за обяд

14:00 - 15:00 Настройки за попътни курсове - по-ниско и по-бързи чрез правилните “предавки”

15:00 - 16:00 Сглобяване на пъзела - как да съберем елементите, за да извлечем най-доброто от лодката
16:00 - 17:00 Дискусия

The event will be a two day seminar in which Daniele(Dede) de Luca, a world-class sailor and coach, will educate us. Our main objective is to learn how to get the most from our boat by setting the rig and trimming the sails. This topic is incredibly helpful not only for competitive sailors, but also for hobbyists looking to broaden their knowledge. The seminar will be led in English

 

Who is Dede?

As a continuation of our previous post… We present to you a person who has been a competitor and/or coach in all the competitions we mentioned:

 

a/ Competitor, sail coordinator and project manager in various editions of the America's Cup

b/ World champion in ORC with TP52

c/ Competitor in the Extreme Sailing Series

d/ Initially a competitor and later a coach at the Olympic Games

 

We will limit the response to a small, most relevant excerpt from his biography as a competitor:

 

 • Two-time grinder/trimmer in the America's Cup (Italia 1987, Mascalzone Latino 2007)
 • Main trimmer on the World champion ORCi TP52 "Enfant Terrible" in 2015
 • Olympic competitor in the Soling class at the Sydney Games
 • Holder of 23 national, 12 European, and 8 world titles
 • Two-time champion with Melges 32 in the Audi Sailing Series
 • Competitor in the Extreme Sailing Series

And since a successful competitive career often doesn't lead to theoretical understanding and teaching abilities, here's a bit more:

 

 • Sail Coordinator for Italy in the 1987 America's Cup
 • Coach for the Italian Yngling team at the Athens Olympics
 • Project manager for the Italian boat in the 2006 America's Cup
 • Sail Coordinator for Mascalzone Latino (The Italian America's Cup contender in 2007)
 • Founder of one of the most innovative sail brands - One Sails

Contents/Structure of the seminar

 

The highlight of the event are the four discussions, planned so that everybody can ask their questions. Apart from that, the structure is as follows. We will begin with the often-overlooked basic theory, with Dede introducing aerodynamics. Then, in order to fully understand the correct settings, we will dive into key information about sail design and materials. After that, we will look into the rig, how it affects the sails and why that is important. Only then we are ready to go into detail about the trimming of different sails in different courses.

 

Timetable/ Schedule

Saturday, 25.11

09:00 - 10:00 Aerodynamic Principles - sails as vertical wings which propel the boat

10:00 - 11:00 Sail Design (Processes and Approach)

11:00 - 12:00 Discussion/ Q&A

12:00 - 14:00 Lunch Break

14:00 - 15:00 Sail Making (Processes and Materials)

15:00 - 16:00 Rig setting - how to extract the best from the sails

16:00 - 17:00 Discussion/ Q&A

 

Sunday, 26.11

09:00 - 10:00 Upwind sails trim - higher and faster with the right "gears"

10:00 - 11:00 Reaching sails trim - how to get maximum speed on the straight course

11:00 - 12:00 Discussion/ Q&A

12:00 - 14:00 Lunch Break

14:00 - 15:00 Downwind sails trim - lower and faster with the right "gears"

15:00 - 16:00 Assembling the Puzzle - how to put the elements together to get the best from the boat

16:00 - 17:00 Discussion/ Q&A