„СЦЕНИ НА РАЗСЪМВАНЕ“ представление - обръщение към духа на времето

Продължителност
Старт: Събота 13 Ноември 2021 19:00 Край: Събота 13 Ноември 2021 21:00

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

Билетите на място ще бъдат 18.00 лв. !

EMERGENCY THEATER Foundation
Представя
„СЦЕНИ НА РАЗСЪМВАНЕ“ представление - обръщение към духа на времето

Авторско представление на - Елена Димитрова, Цвета Софрониева, Яна Мороз, Юлиана
Сайска, Велислав Павлов, Елица Алексиева
Текст ипровокации - Цвета Софрониева
Режисьор - Юлиана Сайска
Костюми и сценичен дизайн-осветление Ралица Тонева
Музикална среда - Елица Алексиева и Нино Гомес
Връзки с обществеността – Демна Димитрова
Осветление и мултимедия - Иван Николов и АннаЯнакиева

Място на провеждане - Национален студентски дом, пл.
„Народно събрание“ No 10
Дата – 12 ноември (петък) и 13 ноември (събота) –
Премиерни представления
Начало - 19.30h.
Продължителност - 90 мин


Представлението е реализирано с финансовата подкрепа на Министерство на Културата
 Събитието се провежда съгласно ограниченията, свързани с извънредното
положение. В изпълнение на Заповед на Министъра на здравеопазването от
19.10.2021 на събитието ще се допускат само зрители с “зелен сертификат”
Между съня/спомена и кризата на предстоящия ден е моментът, в който се случва
проясняването. Истината, която изплува между екзистенциалната умора и актуалната
тревожност. Истината като момент на разсъмване.
„Сцени на разсъмване" е въведение в актуалната умора и постоянна тревожност през
документално базирани сцени и монолози, бързо променящи се фрагменти от спомени,
сънища, мечти в тяхната възможност или невъзможност. Как участвам в света като своя
реалност? И кое наричам реалност? Как да разпознавам собствените си чувства и за да
ги легитимирам? В какво се превръща способността ми за чувстване? В какво се
превръща това, което наричам „любов“?
„Сцени на разсъмване " е и среща с неизвестното в опит за близост и разбиране, на
себе си и на другия. Една оратория за човешката ситуация в състояние на уязвимост,
ескалираща на моменти до гротескно безсилие. За да осъзнаем реалността, която
живеем и да я приемем или променим.
Изградено по лични преживявания на екипа с текстове и провокации в писма на Цвета
Софрониева, представлението е оратория за човешката безпомощност, за страха от
загубата на човека до нас, за копнежите и илюзиите, и за силата и утехата на
пробуждането.

Място

, , ,