Sandra Sangiao and the Haidouks live in Sofia

Продължителност
Старт: Четвъртък 10 Ноември 2022 20:30 Край: Петък 11 Ноември 2022 23:30

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

Групата се сформира някак от само себе си покрай бистрите води на язовир Беглика само преди няколко месеца. Омайващият глас на Сандра Санджиао - испански изпълнител и артист, се свърза така естествено с фолклорната музика, събудена за живот от ръцете на българските музиканти, че сякаш е било само въпрос на време този проект да се материализира отвъд Беглика Фест, който ги събра. Така се дори експерименталната инициатива - Sandra Sangiao & the Haidouks.
 
Техният жанр комбинира фолклор, етно и джипси джаз и ни отвежда на едно музикално пътешествие сред древната история на Балканите. История на възходи и страдания, на страст и болка, на упорство и устойчивост, но преди всичко - история за любов. Суровата любов, която е универсалният език на Балканите. Елате и се потопете в тази история, разказана с магичното музикално изпълнение на Sandra Sangiao & the Haidouks.
 
Концертът ще бъде предшестван от вокален уъркшоп с Константин Кучев и Сандра Санджиао на 6.11 от 12 ч. в Топлоцентрала. Очаквайте още информация скоро. 
 
Билетите са ограничени поради капацитета на залата. The band was created just a few months ago by the peaceful waters of the Beglika Dam. There, the mesmerizing voice of Sandra Sangiao - a Spanish singer and artist, connected so naturally with the folklore music brought to life by a band of Bulgarian musicians, that it was only a matter of time for this project to materialize beyond the Beglika festival that brought them together into an experimental initiative, that we now call  Sandra Sangiao & the Haidouks.
 
Their genre combines folklore, ethno and gypsy jazz and takes us on a musical journey through the ancient history of victory and sorrows of the Balkans. A story of passion, a story of pain, a story of stubborness and perseverance, but most of all - always a story of love. As raw love is the universal language of the Balkans. Come and immerse yourself in that story, as told by the magical music performance by Sandra Sangiao & the Haidouks.
 
The concert will be preceded by a vocal workshop with Konstantin Kuchev and Sandra Sangiao on 6.11, 12 pm, Toplocentrala. More to be announced soon.
 
Tickets are limited due to location capacity. 

Организатор на събитието Лайон Корпорейшън ООД

Място

Национален студентски дом , София, България, пл. „Народно събрание“ 10, 1000 Център, София