РИТУАЛИ НА ДУШАТА в София

Продължителност
Старт: Вторник 26 Април 2022 19:00 Край: Вторник 26 Април 2022 20:00

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

РИТУАЛИ НА ДУШАТА
отново в София на 26 Април
19.00 ч. в Национален студентски дом 
 
Спектакъл на Танцова компания ДЮН
Идея и хореографска концепция: Петя Стойкова
Хореография: Петя Стойкова с участието на танцьорите
Музика: Meditative channels
Костюми: Емелияна Анодонова - Тотева
С участието на: Катина Дишков, Радослав Йорданов, Неделя Ганчева, Цветина Матова, Хелин Хасан, Велизар Груев
Фотография: Йосиф Аструков
 
Повече за Ритуалите тук: https://www.youtube.com/watch?v=oNxKT32WEs8
 
Какво е тялото?
Шепот
Дом
Ритъм, който се превръща в светлина
Чуваме ли?
Слушаме ли?
Къде живее Духът?
Моето тяло.
Твоето тяло.
Една и съща река.
Няма край
Няма край
Няма край
 
Спектакълът се фокусира върху образите на дълбоко движение, в търсене на връзката между съзнание и тяло. Практика на срещата и сливането.Тяло и Душа в Едно.
 
Спектакълът “Ритуали на Душата” стига до вас с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".
Спектакълът е изграден с финансовата подкрепа на Министерство на Културата и Програма за съфинансиране на културни проекти на Община Бургас
 
---------------------------------------
Concept: Petya Stoykova
Choreography: Petya Stoykova with the dancers
Music: Meditative channels
Costumes: Emeliana Anodonova - Toteva
With : Ivan Nanyov, Katina Dishkov, Radoslav Yordanov, Nedelya Gancheva, Tsvetina Matova, Velizar Gruev
Photography: Yosif Astrukov
The performance focuses on the connection between consciousness and body. Practice of meeting and merging. Body and Soul in One.
At the end of the show, the audience is invited to participate in a short workshop, recreating the practices of the show.
What is the body?
Whisper
House
Rhythm that turns to light
Do we hear?
Are we listening?
Where does the Spirit lives?
My body.
Your body.
The same river.
No end
No end
No end
Rituals of Soul is supported by Ministry of Culture and National Culture Fund in Bulgaria

Място

Национален Студентски Дом , България, София, пл. Народно събрание 10