Проблеми при Оценка на безопасността на козметичните Продукти

Продължителност
Старт: Вторник 08 Януари 2019 18:30 Край: Вторник 08 Януари 2019 20:00

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

С настъпването на новата 2019г., представяме актуална тема за следващото ни обучение - '' Съвременни проблеми при оценка на безопасността козметичните продукти“
Целта на предстоящото обучение е да бъдат разяснени и дискутирани проблемите относно процеса по извършване на оценка на козметичните продукти. Лекторът проф. Каролина Любомирова е ОЦЕНИТЕЛ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ относно прилагане на хармонизираното законодателство в областта на козметиката в България- изисквания към изготвянето на необходимата информация (досие) на козметичния продукт. 
Ще бъдат разгледани Актуални изисквания към оценката на безопасността на козметични продукти в съответствие с Регламент (ЕО) №1223/2009”,Сертификат № 1 /16.09.2010г. на БНАЕМПК и Оценката за безопасност на козметични продукти съгласно Анекс I на Регламент (ЕО) № 1223/2009”

Място

студио Дуписима , България, София, ъгъла на ул. Твърдишки и Роженски проход,