Приоритизиране и делегиране

Продължителност
Старт: Вторник 03 Декември 2019 09:00 Край: Вторник 03 Декември 2019 18:00

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

Правилното приоритизиране на дейностите е ключов фактор за постигане на висока ефективност на отдела (фирмата).  Нито в университетите, нито в компаниите ни учат как да приоритизираме :(.  Не остават много места, откъдето бихме могли да заимстваме добри практики… Относително лесно можем да намерим информация за оперативното приоритизиране, значително по-трудно – за стратегическото.  На тренинга ще представим в нужната дълбочина и двете…

Делегирането е ахилесова пета на бизнес ръководителите по целия свят – най-често цитираната мениджърска слабост. Приоритизирането е на трето място – представително изследване за САЩ.

Поколение след поколение мениджърите повтарят едни и същи грешки, откриват колелото за пореден път, защото висшето ръководство няма време да им предаде своя опит…

Въпросниците за тестване на текущите Ви умения за делегиране и приоритизиране разглеждат серия типични мениджърски ситуации. На тренинга анализираме верните решения и разкриваме принципите, водещи тези решения. Упражненията и казусите позволяват практикуването на преподаваните техники в ситуации, близки до реалните.

Усъвършенстването на мениджърските умения приоритизиране и делегиране ще умножи резултатите на отделите / фирмите, които ръководите.

Място

Хотел Будапеща , България, София , ул."Будапеща" 92