AYMON FESTIVAL 2022

Продължителност
Старт: Четвъртък 16 June 2022 19:00 Край: Понеделник 20 June 2022 11:00

 • image

ЗА СЪБИТИЕТО

For English scroll down, please :)

Скъпи фестивални души, тази година cбъдваме шестото издание на фестивала Aymon сред девствена природа близо до село Боснек, на 40 минути от град София. Отново настана време за запомнящи се танцувални мигове под просторното небе! Време за емоции, пътешествия, босоноги по росни поляни, огньове и аромат от свежи билки!

Тазгодишната тема е Chorus Perpetuum - Вечен Танц ????????????
Танцът е едно вечно движение на тялото. Честота на трептене, където енергията се проявява чрез материя.
 
Танцът е и вдъхновение! Да, точно това чувство, което когато ни връхлети, изпитваме импулса да го споделим с целия свят под всякаква форма! ✨ Акт на действие, при който тялото и душата са в абсолютен синхрон! Танцът е свобода. Свобода на мислене и на изразяване, универсален език за всички ни!

Когато човек танцува отправя Божествена енергия към Космоса ~ когато много хора танцуват заЕдно, тогава се отваря пространство … което може да се изпита само със сърцето ♥️ Добре сте дошли да завихрим всички заедно това красиво измерение, наречено - Chorus Perpetuum! ????????‍♂️????
 
 
Тази година Аймон ще ни радва цели ☀️ 5 дни и 4 нощи ???? Пъстри мигове, в които да споделим чистата наслада от живота!
 
Концепцията на фестивала в това издание се разпределя в три зони:
 
 
 
❤ МЕГДАМОН - основната сцена с колоритно разнообразие от психеделична музика:
Progressive, Full on, Twilight, Forest, Dark, Hi-tech, Psybient, Ambient/Downtempo...
 
 
❤ ТЕХНОДОМ - ще можете да се насладите на качествена селекция сред музикални течения като:
Techno, Deep Techno, Progressive, IDM, Minimal, Ambient, Dub Techno, Glitch & Bass Music
 
 
❤ ZEN SPACE - хармонично място с практики, лекции, масажи, древни ритуали...
 
 
За вашето благополучие ще намерите също:
 
 
 
 • качествен звук - DANLEY 
 • декорация 
 • пъстроцветен бар
 • фреш бар със свежи напитки, смутита и сладки изкушения
 • вкусна вегетарианска кухня
 • естествен извор под кичестата сянка на гората
 • ръчно изработени аксесоари
 • магазинчета
 • къмпинг зона
 • паркинг
 • охрана
 • еко тоалетни
 • душове

Готови ли сте? Елате и бъдете част от това многоизмерно приключение! Очакваме ви с плам в сърцата ❤

Ваши,

Екипът на Divine Magic Theory <3 

 

 ૐ●٠··••●ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ 

 

Dear festival souls, this year we raise the sixth edition of Aymon Festival in the untouched nature close to the village Bosnek, 40 minutes away from the capital of Bulgaria, Sofia. It's time again for unforgettable dances under the wide sky! Moments of emotions, journeys, gatherings around the fire and the aroma of fresh herbs!

This year's theme is Chorus Perpetuum - Eternal Dance????????????
Dance is an eternal movement of the body. Frequency oscillations where energy is manifested through matter.
 
Dance is also an inspiration! It is solely this feeling which makes us feel the impulse to share it with the whole world, once it strikes us. ✨ An action when the body and the soul synchronise completely. Dance is freedom. Freedom of thought and expression, a universal language for all of us!

When one dances, one directs Divine energy to the Cosmos ~ when many people dance all together, they open up the space ... which can only be experienced within the heart ♥️ You are all welcome to vortex together this beautiful dimension called - Chorus Perpetuum! ????????‍♂️????
 
 
Тhis year Aymon will captivate us for ☀️ 5 days and 4 nights ???? Colorful moments in which to share the pure enjoyment of life!
 
In this edition the concept of the festival is divided into three zones:
 
 
❤ MEGDAMON - the main stage with a colorful variety of psychedelic music:
Progressive, Full on, Twilight, Forest, Dark, Hi-tech, Psybient, Ambient / Downtempo ...
 
 
❤ TECHNODOME – here you will be able to enjoy a quality selection of:
Techno, Deep Techno, Progressive, IDM, Minimal, Ambient, Dub Techno, Glitch & Bass Music
 
 
❤ ZEN SPACE – a harmonious place with practices, lectures, ancient rituals ...
 
 
 

For your well- being you will find also:

 • quality sound system - DANLEY
 • decoration art
 • colourful bar
 • fresh bar with refreshing drinks smoothies and sweet temptations
 • tasty vegetarian kitchen
 • natural spring water under the shadows of the forest
 • hand made accessoires
 • shop area 
 • camping area
 • parking
 • friendly security
 • eco toilets
 • showers

 

Are you ready for this? Come and be part of this multidimensional adventure! We are аwaiting you with fervour in our hearts ❤

Yours,

Aymon Festival Team <3

 

Място

Боснек , България, Боснек, Боснек