AYMON FESTIVAL 2021

Продължителност
Старт: Четвъртък 24 June 2021 19:00 Край: Понеделник 28 June 2021 12:00

 • image

ЗА СЪБИТИЕТО

(For English scroll down, please)

 Скъпи фестивални души, тази година cбъдваме петото издание на фестивала Aymon сред девствена природа близо до село Боснек, на 40 минути от град София. Отново настана време за запомнящи се танцувални мигове под просторното небе! Време за емоции, пътешествия, босоноги по росни поляни, огньове и аромат от свежи билки! Тази година Аймон отново съвпада с Еньовден – денят на лятното слънцестоене. ☀️

Темата на тазгодишното издание е Chaotic Symphony – Симфония в хаоса. Хаотичната симфония предстaвя Космическия танц на живота във всичките му нюанси. Хаосът е присъща характерност на реда, а редът сам по себе си принадлежи на хаоса. Във великия хаос се завихря мощната стихия на безкрайната и мелодична симфония. Точно като в оркестър, където всеки инструмент влиза в определено време и звучи само в регистъра, за който е предназначен, което води до хармонична симфония. ???? 

 Тази година Аймон ще ни радва цели ☀️ 5 дни и 4 нощи ???? Пъстри мигове, в които да споделим чистата наслада от живота!

 
Концепцията на фестивала в това издание се разпределя в три зони:
 
 
 
❤ МЕГДАМОН - основната сцена с колоритно разнообразие от психеделична музика:
Progressive, Full on, Twilight, Forest, Dark, Hi-tech, Psybient, Ambient/Downtempo...
 
 
❤ ТЕХНОДОМ - ще можете да се насладите на качествена селекция сред музикални течения като:
Techno, Deep Techno, Progressive, IDM, Minimal, Ambient, Dub Techno, Glitch & Bass Music
 
 
❤ ZEN SPACE - хармонично място с практики, лекции, масажи, древни ритуали...
 
 
За вашето благополучие ще намерите също:
 
 
 
 • качествен звук - DANLEY 
 • декорация - LUNAR DEKO
 • пъстроцветен бар
 • фреш бар със свежи напитки, смутита и сладки изкушения
 • вкусна вегетарианска кухня
 • естествен извор под кичестата сянка на гората
 • ръчно изработени аксесоари
 • магазинчета
 • къмпинг зона
 • паркинг
 • охрана
 • еко тоалетни
 • душове

Готови ли сте? Елате и бъдете част от това многоизмерно приключение! Очакваме ви с плам в сърцата ❤

Ваши,

Екипът на Divine Magic Theory <3 

ૐ●٠··••●ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ●•٠··٠•●ૐ 

Dear festival souls, this year we raise the fifth edition of Aymon Festival in the untouched nature close to the village Bosnek, 40 minutes away from the capital of Bulgaria, Sofia. It's time again for unforgettable dances under the wide sky! Moments of emotions, journeys, gatherings around the fire and the aroma of fresh herbs!
This year Aymon coincides with the day of the summer solstice again. ☀️

The theme of this year's edition is Chaotic Symphony.
The chaotic symphony presents the Cosmic Dance of life in all its nuances. 
The powerful element of the endless and melodic symphony swirls in the great chaos. Just like in an orchestra, where each instrument enters at a certain time and sounds only in the register for which it is intended leading to a harmonious symphony. ???? 
 
 
Тhis year Aymon will captivate us for ☀️ 5 days and 4 nights ???? Colorful moments in which to share the pure enjoyment of life!
 
In this edition the concept of the festival is divided into three zones:
 
 
❤ MEGDAMON - the main stage with a colorful variety of psychedelic music:
Progressive, Full on, Twilight, Forest, Dark, Hi-tech, Psybient, Ambient / Downtempo ...
 
 
❤ TECHNODOME – here you will be able to enjoy a quality selection of:
Techno, Deep Techno, Progressive, IDM, Minimal, Ambient, Dub Techno, Glitch & Bass Music
 
 
❤ ZEN SPACE – a harmonious place with practices, lectures, ancient rituals ...
 
 
 

For your well- being you will find also:

 • quality sound system - DANLEY
 • decoration art - LUNAR DECO 
 • colourful bar
 • fresh bar with refreshing drinks smoothies and sweet temptations
 • tasty vegetarian kitchen
 • natural spring water under the shadows of the forest
 • hand made accessoires
 • shop area 
 • camping area
 • parking
 • friendly security
 • eco toilets
 • showers

 

Are you ready for this? Come and be part of this multidimensional adventure! We are аwaiting you with fervour in our hearts ❤

Yours,

Aymon Festival Team <3

 

 

Място

Боснек , България, Боснек, Боснек