Писмо до съветско другарче

Продължителност
Старт: Събота 03 Октомври 2020 19:30 Край: Събота 03 Октомври 2020 22:30

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

„Писмо до съветско другарче“ е сатеричен моноспектакъл на актьора
Александър Валериев, а постановката – на Николай Гундеров, който е и
автор на текста заедно с Димитър Събов. Представлението е създадено по
мотиви от пиесата им „Хористи“, отличена през 2014 година с Голямата
награда в конкурса „Нова българска драма“ на театралния фестивал в
Шумен.
„Това е може би първата българска комедия след ‘89-а година, в която
жителите на Народна република България са събрани в една класна стая, а
смехът на глас не води до намаляване на поведението. „Писмо до съветско
другарче“ може да се нарече един лист, който отправяме към нашето
детство. В един плик ние сме се опитали да съберем своя детски живот –
може би на поколенията, раснали през 80-те години, но и не само. В това
представление сме се опитали не толкова да реконструираме някакво
историческо време, а по-скоро да направим една своя лична фотография на
емоционалното време на детството, което може би ще покаже и по-голямата
картина на историята“

Място

Нов театър НДК , България, София, НДК , Бул. България 1