Билети за Задължителни умения за търговци

НЛП България, София, България

Задължителни умения за търговци

Продължителност

Начало: 2024-09-19 10:00

Място

НЛП България, София, България

За събитието

Входящо ниво за хора, избрали търговията за своя професия. Независимо дали сте част от търговския екип на компания или сте сами на полето на продажбите, този модул ще Ви даде увереността и уменията, необходими на всеки търговец. 
Въведение в продажбите:                               
Какво продавате                                                     
Как да се отличавате от конкуренцията             
Защо клиентите Ви да купят от вас           
Контактът с Вашите клиенти
Какво означава да продавате
Какво означава да се купува
Класификация на клиентите
Планиране и подготовка за продажби:
Изграждане и прецизиране на търговски процес
Поставяне на цели за продажби – контакт, среща, продажба
Първи контакт и комуникация по телефона
Уговаряне на срещи по телефона
Подготовка и планиране на среща
Положително мислене и лична мотивация
Лични качества на успешния търговец
Елементи и аспекти на комуникацията
Невербална комуникация и НЛП техники за свързване със събеседника
Нетуъркинг и правила за първо впечатление
Вербална и писмена комуникация
Основни правила за водене на търговски разговор
Надграждащи и кръстосани продажби:
Анализ на Вашите продукти и услуги
Как клиентите сравняват Вашите продукти и услуги
Защо клиентите купуват Вашите продукти
Успешни продажби без отстъпки
Какво означава КЛИЕНТЪТ за Вас
Продажба на съществуващи клиенти
Какво означава обслужване на клиентите
Определяне на потребностите на клиента:
Какво да проверите при клиента
Подготовка на разговора с клиента
Установяване на диалог
Техники за задаване на въпроси
Видове въпроси
Умения за активно слушане
Създаване на предложение според потребностите на клиента
Продължителност: 2 дни 
Лектор: Явор Арнаудов
Квалифициран и доказан професионалист по стратегически маркетинг и продажби с над двадесет годишен опит в управлението на търговски мрежи и структури в големи международни компании. НЛП Мастър Практик, Магистър по Икономика и Маркетинг от водещи английски университети. Експерт по Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в сферата на мениджмънта и продажбите.

БИЛЕТ БГ ООД не е организатор на събитието. Организаторът на събитието възлага на Билет БГ ООД разпространението и продажбата на пропуските за съответното събитие, като при разпространението на пропуски Билет БГ ООД продава от името и за сметка на съответния Организатор. Билет БГ ООД не носи отговорност по отношение на организацията на събитието и / или неговото провеждане.

Ticket BG Ltd. is not the organizer of this event. The organizer has hired Ticket BG Ltd. and our website www.bilet.bg with regards to the distribution of tickets and cash collection. Ticket BG is selling tickets on behalf and accounted for the event organizer . Ticket BG's responsibility is restricted strictly to the delivery of this ticket to you and can't be hold accountable for ANY problems related with the organization

Организатор на събитието / Promoter : НЛП България ЕООД /NLP Bulgaria LTD