Билети за НЛП Меки умения в продажбите

НЛП България, София, България

НЛП Меки умения в продажбите

Продължителност

Начало: 2024-03-28 10:00

Край: 2024-03-29 17:00

Място

НЛП България, София, България

За събитието

Поемете по пътя на лично и професионално развитие с този трансформиращ тренинг за водене на преговори и търговски сторителинг.

Овладейте изкуството на убеждаването с доказани техники за преговори, които надхвърлят традиционните подходи. Подобрете комуникационните си умения и усъвършенствайте уменията си за завладяващо разказване на истории, за ефективни продажби и създаване на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и партньори.

Въведение в основите на преговорите

·        Преглед на преговорите

o   Определение и значение

o   Видове преговори

·        Ролята на ефективната комуникация

o   Вербална и невербална комуникация

o   Умения за активно слушане

·        Изграждане на връзка и установяване на доверие

o   Стратегии за изграждане на положителни взаимоотношения

o   Значението на доверието в преговорите

Разбиране на процеса на преговори

·        Подготвителна фаза

o   Тест Когнитивни МЕМИ™ за изследване на мотиватори в преговорите

o   Анализ на ценностни системи според индивидуалните Когнитивни МЕМИ™

o   Персонализиран подход в преговорите, според характеристиките на опонента

o   Проучване и събиране на информация

o   Поставяне на ясни цели

·        Отваряне на преговорите

o   Ефективни встъпителни изявления

o   Задаване на тон за положителна дискусия

·        Проучване и обмен на информация

o   Задаване на мощни въпроси

o   Активно споделяне на информация

Стратегии за печеливши преговори

·        Принципни преговори (как да стигнем до Да)

o   BATNA (Най-добра алтернатива на договорено споразумение)

o   Създаване на стойност и за двете страни

·        Съвместно решаване на проблеми

o   Идентифициране на споделени интереси

o   Решения за мозъчна атака

·        Работа с възражения и предизвикателства

o   Стратегии за преодоляване на съпротивата

o   Превръщане на предизвикателствата във възможности

Разширени тактики за преговори

·        Емоционална интелигентност при преговори

o   Разбиране и управление на емоциите

o   Адаптиране към различни личности

Приключване на сделката и стратегии след преговорите

·        Стратегии за приключване

o   Обобщаване на ключови точки

o   Осигуряване на ангажименти

·        Поддържане на дългосрочни взаимоотношения

o   Стратегии за продължаващо сътрудничество

o   Управление на очакванията за бъдещи взаимодействия

Продажби чрез търговски сторителинг

·        Контекст и създаване на истории

o   Истории, които продават

o   Истории, които мотивират

o   Истории, които убеждават

·        Функция на историята

·        Тема на историята

·        Структура на историята

·        Герои в историята

·        Основни точки в историята и емоционално съдържание

·        Източници на истории

·        Йерархия на идеите

·        Истории спрямо толерантността на клиента към ниво на риск

Симулации и практически упражнения

 

·        Казуси и групови дискусии

 

Продължителност: 2 дни

Лектор: Явор Арнаудов
Квалифициран и доказан професионалист по стратегически маркетинг и продажби с над двадесет годишен опит в управлението на търговски мрежи и структури в големи международни компании. НЛП Мастър Практик, Магистър по Икономика и Маркетинг от водещи английски университети. Експерт по Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в сферата на мениджмънта и продажбите.

БИЛЕТ БГ ООД не е организатор на събитието. Организаторът на събитието възлага на Билет БГ ООД разпространението и продажбата на пропуските за съответното събитие, като при разпространението на пропуски Билет БГ ООД продава от името и за сметка на съответния Организатор. Билет БГ ООД не носи отговорност по отношение на организацията на събитието и / или неговото провеждане.

Ticket BG Ltd. is not the organizer of this event. The organizer has hired Ticket BG Ltd. and our website www.bilet.bg with regards to the distribution of tickets and cash collection. Ticket BG is selling tickets on behalf and accounted for the event organizer . Ticket BG's responsibility is restricted strictly to the delivery of this ticket to you and can't be hold accountable for ANY problems related with the organization

Организатор на събитието / Promoter : НЛП България ЕООД