Билети за НЛП МЕКИ УМЕНИЯ в продажбите

НЛП България, София, България

НЛП МЕКИ УМЕНИЯ в продажбите

Продължителност

Начало: 2023-11-02 17:00

Място

НЛП България, София, България

За събитието

Изучете и упражнете висшия пилотаж в продажбите с техниките от Невро-лингвистично програмиране – доказано най-успешната методология в комуникация с потенциални клиенти и поддържане на взаимоотношения с настоящи такива. Превърнете се в търсени и желани бизнес партньори.

Синхронизиране на посланието

 • Планиране на отношение към клиента – кой стои срещу нас?
 • Напасване, рапорт, водене
 • Вербално напасване при разговор по телефона
 • Напасване в писмена кореспонденция
 • Етапи при вземане на решение за покупка
 • Аргументиране в различните фази на продажбата
 • НЛП лингвистични модели за представяне на продукт или услуга

Работа с възражения

 • НЛП Мета модел за задаване на въпроси
 • Фазите на обработката на възражения
 • Техники за обработка на възражения
 • Псевдовъзражения и сигнали за закупуване

Приключване на продажбата

 • Техники за приключване на продажбата
 • НЛП лингвистични техники за комфортно затваряне на продажбата
 • Изграждане на дългосрочни отношения с клиентите
 • Анализ след продажбата

 

Продължителност: 2 дни

 Лектор: Явор Арнаудов

Квалифициран и доказан професионалист по стратегически маркетинг и продажби с над двадесет годишен опит в управлението на търговски мрежи и структури в големи международни компании. НЛП Мастър Практик, Магистър по Икономика и Маркетинг от водещи английски университети. Експерт по Lean Six Sigma с множество следдипломни квалификации в сферата на мениджмънта и продажбите.

 

БИЛЕТ БГ ООД не е организатор на събитието. Организаторът на събитието възлага на Билет БГ ООД разпространението и продажбата на пропуските за съответното събитие, като при разпространението на пропуски Билет БГ ООД продава от името и за сметка на съответния Организатор. Билет БГ ООД не носи отговорност по отношение на организацията на събитието и / или неговото провеждане.


Ticket BG Ltd. is not the organizer of this event. The organizer has hired Ticket BG Ltd. and our website www.bilet.bg with regards to the distribution of tickets and cash collection. Ticket BG is selling tickets on behalf and accounted for the event organizer . Ticket BG's responsibility is restricted strictly to the delivery of this ticket to you and can't be hold accountable for ANY problems related with the organization

Организатор на събитието / Promoter : НЛП България ЕООД