LIFE България - Изобилието на Лидера (Дзен Лидер)

Продължителност
Старт: Събота 02 Октомври 2021 09:00 Край: Неделя 03 Октомври 2021 16:30

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

Семинар: Дзен Лидер
 
Семинарите Life помагат на младите хора да бъдат успешни, гъвкави и ефективни в една променяща се среда. Чрез развиване на ценни умения и качества, с практиката на 4 архетипа лидерство, участниците постигат изобилие и добри взаимоотношения, както и лична сила и авторитет.
 
Семинарите Life дават на младите лидери набор от безценни "инструменти", полезна информация и практически познания, които им помагат да придобият увереност и мотивация да станат истински Лидери на живота си - направлявайки го в желаната посока, и помагайки и на близките си и средата си.
Участниците ще могат още по време на самия семинар да преживеят ефективността на техниките, преподавани по време на семинара, чрез работа по групи, дискусии, действени методи, ролеви игри и презентации.
 
Чрез обучението в Life, участниците постигат три основни добри резултата
- Изобилие и финансова независимост
- Добри взаимоотношения и любов
- Сила и авторитет
чрез уникален метод на развиване на лидерски умения, включващ практикуването на четири основни архетипа
 
В Life, участниците също развиват и други ценни умения:
- Как да сме ефективни в група (работа в екип)
- Как да си избираме правилните за нас цели и как да ги постигаме
- Как да развиваме върешна дисциплина
- Как да преодоляваме трудностите по пътя с увереност
 
Основател на проекта L.I.F.E е Гуру Йоги Тан, който от 2015-та година насам помага на млади хора в Малайзия, Индонезия и България да бъдат успешни и да се развиват.
 
Семинарите Life са насочени предимно към младежи от 18 до 28-год. възраст., но тези граници са гъвкави.
 
Научете повече за програмата на уебсайта на LIFE Bulgaria или чрез безплатния уебинар на LIFE:
http://seminaryogitan.com/freewebinar/

Минимален брой участници за провеждане на семинара: 10
Максимален брой: 20

Място

София , България, София,