Курс - Тотално предприемачество

Продължителност
Старт: Събота 26 Септември 2020 14:00 Край: Неделя 20 Декември 2020 18:30

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

“Тотално предприемачество” е уникална менторска програма, организирана от MG Academy, която цели да развие в курсистите необходимите умения, за да станат успешни предприемачи.

Обучението включва четири основни модула, всеки от които по 40 уч. часа:

  • Основи на мениджмънта
  • Интелигентен лидер
  • Бизнес умения
  • Тотално предприемачество

Курсът е подходящ както за всички, които искат да започнат собствен бизнес и да се откъснат от корпоративната работна среда от понеделник до петък.

Предвидени са редица упражнения и тестове, които да Ви помогнат да разгърнете пълния си потенциал.

След като преминете курс „Тотално предприемачество, ще разполагате с богат инструментариум от похвати, които да ви позволят да се радвате на собствените си успехите.

Oсвен практическата насоченост на обучението, всеки курсист ще може да се възползва и от опцията за лично менторство от д-р Мариян Генчев, който ще ви помага за вашето личностно, кариерно и бизнес развитие.
 
Адрес: София, ул. Осогово 30, ет.1 (над партер), офис 203 /до Mall of Sofia и метростанция Опълченска/
 
Провеждане: 13 седмици, Събота и неделя, от 13:30 до 18:00
 
 
Програма:

Тотално предприемачество – Въведение / Introduction to Total entrepreneurship

– Въведение

– Каква е разликата между лидер, мениджър и предприемач

 

Модул: Основи на мениджмънта (Hard skills)

1. Управленско поведение / Management behaviors

– Какви качества са ни необходими, за да сме успешни на различните нива на мениджмънта – нисък, среден и топ мениджмънт

– Какви са качествата, които трябва да развием, за да се развиваме в корпоративната среда

2. Провеждане на интервю за работа / Handling job interview

– Как да интервюираме бъдещите ни служители

– Как да се подготвим, за да сме успешни по време на интервю, когато решим да кандидатстваме за нова работа

– Какви са техниките, за да се предпазим от назначаването на хора, които нямат нужната квалификация и мотивация, но са усъвършенствали изкуството за интервю

3. Разрешаване на проблеми и Взимане на решения / Problem Solving and Decision Making

– Как да задаваме правилните въпроси, за да съберем нужната ни информация

– Активно слушане

– Да се научим да приоритизираме

– Да научим служителите си да са по-ефективни в ежедневните задачи

– Как да генерираме повече от едно решение

– Как да се справяме с проблеми в области, в които не сме експерти

– Какъв е нашия стил за разрешаване на проблеми

– Различни техники за разрешаване на проблеми

– Предразсъдъци, които ни влияят при вземането на решение

– Техники за критично и креативно мислене

4. Презентационни умения / Presentation skills

– Как да планираме презентация

– Какви са предизвикателствата по време на презентиране и как да се справим с тях

– Как да задържим интереса на аудиторията

5. Бизнес комуникация / Business Communications

– Как да извлечем максимална полза от всяка среща

– Ефективно използване на времето по време на срещи

6. Управление на времето / Time management

– Как да управляваме времето си

– Kакви са тайните на ефективните мениджъри

– Kак да балансираме work-life

– Как да намираме време за всички важни неща – семейство, здраве, кариерно развитие, пари, личностно развитие и т.н.

– Да се научим да приоритизираме

– Да се научим да казваме “НЕ”

7. Управление на промените / Change Management

– Какво означава управление на промените

– Tайната на мениджърите управляващи екип в среда без стрес

– През какви емоции минаваме при всяка промяна и как да ги управляваме

– Kак да ръководим и мотивираме екип в среда на постоянни промени

8. Управление на човешките ресурси / HR management

– Видове служители и как да ги управляваме

– Управление на служители от различни поколения

– Какво трябва да знаем за тормоза на работното място

– Съкращаване, освобождаваме и уволнение

 

Модул: Интелигентен Лидер (Soft Skills)

1. Емоционална интелигентност/Emotional intelligence (EQ)

– Какво е емоционална интелигентност и защо е толкова популярно днес

– Каква е тайната на успешните лидери

– Приложение на психологията в корпоративна среда и в ежедневието ни

– Изкуството да сме гъвкави когато комуникираме

– Влияние върху околните, изпозвайки емоционална интелигентност

– Каква е мотивацията, която се крие зад дадено поведение

– Как да комуникираме ефективно с всички хора около нас

– Как да насочваме околните да генерират и взимат решения сами

– Как да комуникираме с различните поколения

– Какво поведение сме си изградили като деца и как да го управляваме

2. Ефективна комуникация и Разрешаване на конфликти / Effective communication and Handling conflicts

– Какви са техниките за ефективна комуникация

– Как да определяме реакциите и поведението на околните

– Как да се справяме с различните характери

– Какви са видовете конфликти

– Как да влияем на дадена ситуация

– Какво влияе на нашето поведение

– Как да отстояваме нашата позиция, без да има губеща страна

3. Изграждане на екип / Building a team

– Как да изградим ефективен екип

– Как да определим различните характери в екипа и как да ги балансираме, за да използваме пълноценно качествата им

4. Мотивация / Motivation

– Какви са факторите, които ни мотивират

– Каква е нашата мотивация и как да определим мотивацията на другите

5. Управление на ефективността и обратна връзка / Performance management and feedback

– Как да задаваме цели на екипа

– Как да подобрим представянето на екипа

– Как да даваме обратна връзка

– Как да се справяме с различни трудни ситуации свързани с управлението на ефективен екип

6. Управление на стреса и Професионално прегаряне / Stress management and Burnout

– Стрес в работната среда – как да го управляваме, за да имаме мотивиран екип

 

Модул: Бизнес умения (Business Skills)

1. Бизнес анализ / Business analysis

– Какво е Бизнес анализ

– Различни техники за бизнес анализ

– Сфери на приложение на бизнес анализа

– Как да подобрим финансовия резултат на компанията

2. Управление на проекти / Project management

– Какво представлява професията project management

– Какви са най-често използваните методи за управление на проекти

– Какво е Agile и в кои проекти да го прилагаме

– Риск в управлението на проекти

3. Маркетинг и реклама / Marketing and advertising 

– Основи на маркетинга

– Как да таргетираме целева категория

– Маркетингови изследвания

– Защо е важно да имаме бранд и какво е бранд мениджмънт

– Какви са различните видове реклама

– Какво означава социално инженерство

4. Финансов мениджмънт и бюджетиране / Financial management and budgeting

– Какво е финансов мениджмънт

– Начален капитал и видове финансиране на стартъп проекти

– Бюджетиране и защо е важно да имаме бюджет

5. Бизнес план / Business plan

– Защо ни трябва бизнес план

– Какви са разлините видове бизнес планове и кой да изберем

– Елементи на бизнес план

6. Стартиране на собствен бизнес / Starting your own business

– Видове фирми, които можем да открием

– Учредяване на фирма – какво трябва да знаем преди да започнем

 

Модул: Тотално предприемачество (Total entrepreneurship)

1. Разлика между мениджър и предприемач / Difference between management and entrepreneur

– Какви са разликите между мениджър и предприемач

– Какви качества са ни нужни, за да сме успешни предприемачи

– Какъв начин на мислене трябва да развием, за да сме успешни

2. Самоконтрол и сила на волята/ Self-control and willpower

– Самоконтрол и предприемачество

– Какво означава сила на волята

– Как изчерпваме волята ни като основен ресурс за продуктивност

3. Правилно поставяне на целите/ The right way to set goals

– Как да поставяме SMART цели

– Как да определяме и приоритизираме целите си по правилото 5/20

– Принцип на Парето – 80/20 при поставяне и изпълнение на целите ни

4. Влияние, убеждение и манипулацияInfluence, persuasion and manipulation

– Влияние и убеждаване – суперсилите на предприемачите

– Силата на привличането или как да ни харесват

– Манипулацията и какво трябва да знаем за нея

5. Изкуството да продавамеThe art of sales

– Продажбата започва с първото “не”

– Продажбите не са маркетинг и реклама

– Какви умения са ни необходими, за да сме успешни в продажбите

– Линията на убеждаването при продажбите

6. Бизнес и организационна осведоменост/ Business and organizational awareness

– Търсене на възможности за развитие на организацията и постигане на целите

– Какво означава да правим Benchmark на конкуренцията

– Защо са важни фирмената култура и фирмените ценности за постигане на дългосрочните цели

– Дългосрочно планиране и бюджетиране

Място

MG Academy , България, София, ул. Екзарх Йосиф, 86