Билети за Криминална психология. Психологично профилиране. Анализ на местопрестъплението

Assess, България, София

Криминална психология. Психологично профилиране. Анализ на местопрестъплението

Продължителност

Начало: 2020-04-04 10:00

Място

Assess, България, София

Бизнес Център "Витоша", зала 24

За събитието

Практически двудневен семинар

Съдържание: Практическият семинар е насочен към студенти с интерес към криминалната психология и практическото приложение на психологичния анализ на тежки престъпления в България. Ще добиете базисни познания за структурата, съдържанието и механизма на изготвяне на психологичен профил на неизвестен извършител на убийство. Ще ви бъдат представени в детайли реални случаи от практиката и ще имате възможност да упражните в реално време наученото.

Ден 1 – Криминалната психология и психологичното профилиране в България – Дефиниции – Теоретични и научни насоки за анализ на криминалното поведение – Случаи от практиката - Упражнение.

Ден 2 – Виктимология – Поведенчески анализ – Организиран/ Неорганизиран/ Смесен тип извършител и местопрестъпление – Психологичен анализ – Психологичен профил – Случаи от практиката.

Кога:  04-05 април 2020 година

Къде: гр. София, бул. Черни връх 47, ет.2, офис 24

Сертификат: Да

Цена: 180 лева с ДДС.

 

Лектор: Велина Владимирова - Мениджър „Полиграфски изследвания и обучения“ във фирма „Асес”. Криминален психолог, сертифициран инструктор за работа с полиграф, вещо лице към съда. В периода 2008 – 2013 г. е служител в сектор „Криминална психология“ към Институт по психология – МВР. Експерт в областта на психологичното профилиране, полиграфските изследвания,  анализ на видео, аудио и текстови съобщения, овладяване на критични инциденти и др. Притежава богат практически опит в изготвянето на профили на извършители на тежки криминални престъпления, защита на съдебно-психологични експертизи, приложение на комплексен подход в психологически анализ на престъпления и обучение в сферата на криминалната психология. С множество публикации и участия в семинари в сферата на криминалната психология.