Билети за Изисквания на законодателството в естетичната индустрия

студио Дуписима, България, София

Изисквания на законодателството в естетичната индустрия

Продължителност

Начало: 2019-05-13 11:00

Място

студио Дуписима, България, София

ъгъла на ул. Твърдишки и Роженски проход,

За събитието

Запознати ли сте със законовите изисквания за извършването на дейност в естетичната индустрия?
 
Научете всичко на семинара на AMK на 13.05.2019 от 11:00 до 14:30 в Dupissima - кв. Стрелбище.
 
Целта на семинара е да подпомогне собствениците и персонала на търговски обекти, извършващи дейност в естетичната индустрия да бъдат запознати с изискванията на законодателството, важни в ежедневната им работа.
 
На всички участници в семинара
ще бъде издаден сертификат от АМК.
 
Теми, които ще бъдат засегнати на семинара:
- Общи и специфични нормативни изисквания към дейността на търговските обекти в естетичната индустрия
- Добри практики за изготвяне и поддържане на фирмена документация и документооборот в съответствие с изискванията на законодателството
- Специфични изисквания към отношенията с клиенти, маркетинг, реклама и промоции
 
Специално внимание ще бъде обърнато на:
- Правомощията на контролните органи (Инспекция по труда, Комисия за защита на потребителите, НАП, ХЕИ, Столична община, Комисия за защита наличните данни, Комисия за защита от дискриминация, Комисия за защита на конкуренцията,)
- Поведението на персонала при проверки и средствата за „първа“ реакция
 
Лектори на обучението са:
- Борис Смолянов – адвокат, член на Софийска адвокатска колегия
- Марина Мънзелова – юрист
 
И двамата лектори имат богат опит в областта съответствието на бизнеса с юридическите изисквания и в съдействието и представителство при санкционни, разрешителни, регистрационни и лицензионни административни процедури.
 
Линк към сайта: