Билети за GDPR workshop by IAB Bulgaria

хотел Маринела, България, София

GDPR workshop by IAB Bulgaria

Продължителност

Начало: 2018-04-03 14:00

Място

хотел Маринела, България, София

За събитието

Какво трябва да направят рекламодателите, медиите и агенциите, за да отговорят на изискванията на новия регламент? 
За да разберете, елате на нашия уъркшоп. Ето темите: 

➳ Представяне на основните моменти в приложението на GDPR;
➳ Осигуряване на съответствие, съгласно GDPR за компаниите от дигиталния сектор – документи и процедури;
➳ Основания за обработка на личните данни – изискванията на регламента и уроци от практиката;
➳ Демонстрация на съответствието от компаниите, съгласно GDPR;
➳ Представяне на основни моменти от проекта на секторния кодекс и как той улеснява дигиталните компании;
➳ Case study от практиката – често задавани въпроси и интересни казуси.

На събитието ще ви разкажем за съвместната Работа на IAB Bulgaia и Комисията за защита на личните данни
и ще представим основните моменти от Секторния Кодекс, който разработваме с Комисията.
Пълният варинат на Кодекса ще бъде представен на IAB Forum на 26ти април.

Събитието е организирано от IAB Bulgaria съвместно с Адвокатско дружество "Владимиров Кискинов".