Ганьоада - по Алеко Константинов

Продължителност
Старт: Неделя 21 Март 2021 19:30 Край: Неделя 21 Март 2021 20:50

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

БИЛЕТ БГ ООД не е организатор на събитието. Организаторът на събитието възлага на Билет БГ ООД разпространението и продажбата на пропуските за съответното събитие, като при разпространението на пропуски Билет БГ ООД продава от името и за сметка на съответния Организатор. Билет БГ ООД не носи отговорност по отношение на организацията на събитието и / или неговото провеждане.


Ticket BG Ltd. is not the organizer of this event. The organizer has hired Ticket BG Ltd. and our website www.bilet.bg with regards to the distribution of tickets and cash collection. Ticket BG is selling tickets on behalf and accounted for the event organizer . Ticket BG's responsibility is restricted strictly to the delivery of this ticket to you and can't be hold accountable for ANY problems related with the organization

Организатор на събитието / Promoter : Евро Диалог ООД

Място

Нов театър НДК , България, София, НДК , Бул. България 1