Билети за ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, България, София

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Продължителност

Начало: 2018-12-05 10:00

Място

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, България, София

За събитието

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

5 - 6 декември 2018 г., 10.00 - 17.15 ч.

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. "Люлин планина" № 33а

Водещ – Цветелина Гюрова

Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора.
Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса от коефициента за интелигентност.
В света на мениджмънта вече е известно, че за да е ефективен един човек, той трябва да има висока емоционална интелигентност, но това не се отнася само за отделния индивид. Целият екип трябва да е емоционално интелигентен.
Развитието на емоционалната интелигентност е от голямо значение за работната среда. Дори добре да се представим на интервю или на така популярните в последно време  ролеви задачи и тестове, това не може да гарантира толерантност, успешно общуване и работа в екип, разрешаване на конфликти, понасянето, отправянето на критика и впрягането й в конструктивни цели.

Участниците ще попълнят предварително онлайн въпросник за емоционална интелигентност и ще имат възможността да работят фокусирано върху промяна на определени аспекти от поведението си с помощта на водещия и групата.

За кого е обучението:

Емоционалната интелигентност е особено важна способност  за лидери и мениджъри, като им дава възможност да разберат и да се отнасят добре към другите, както и да разберат себе си . Тя също им помага да запазят ентусиазма и увереността си и да споделят тази визия с последователи. Емоционалната интелигентност на лидерите може да бъде особено важна за пробуждане на креативността на служителите.

 Теми, които ще бъдат засегнати в обучението:

 • Същност и структура на емоционалната интелигентност.
 • Значение на емоционалната интелигентност в професионален и личен план.
 • Видове емоции и тяхното разпознаване.
 • Себепознание и развитие на умения за управление на собствените чувства.
 • Обратната връзка от средата и как да я използваме за задълбочаване на себеосъзнаването.
 • Как да контролираме емоциите си и да използваме тяхната енергия.
 • Соматизация и защитни механизми.
 • Социална компетентност и социални умения.
 • Умения за «разчитане» на чуждите емоции и тяхното разбиране.
 • Невербално поведение и как да го интерпретираме.
 • Интуиция.
 • Емпатия – съпреживяване и уважение към модела за света на околните.
 • Управление на междуличностните отношения.
 • Въздействие върху другите и ефективност на взаимодействието.
 • Изграждане на доверие и рапорт.
 • Адаптивност, успех и емоционална интелигентност.