Билети за Assess After Hours, Модул 5 - Практикум с „Инструменти за диагностика на ефективната самоорганизация във времето"

Assess, България, София

Assess After Hours, Модул 5 - Практикум с „Инструменти за диагностика на ефективната самоорганизация във времето"

Продължителност

Начало: 2019-09-18 18:30

Място

Assess, България, София

Бизнес Център "Витоша", зала 24

За събитието

 

Практикум с „Инструменти за диагностика на ефективната самоорганизация във времето: Индивидуален прифил на управлението на времето и Лична времева ориентация”

 

 

Това е петият модул от програмата на АСЕС "Afterhours Workshops". Тази програма представлява серия от ежеседмичните вечерни уъркшопи за представяне на нови инструменти за  групова работа, диагностика,  бизнес симулации, тренинг ролеви игри, управленски и консултативни техники.

Уъркшопите в ASSESS AFTER HOURS PROGRAM – 2019 са насочени към специалисти в управлението и развитието на човешкия капитал, специалисти по управленски тренинг, коучинг, организационни консултанти, бъдещи и действащи бизнес лидери и мениджъри.

  • Време и продължителност: всяка сряда, 3 часа, с начало 18.30 ч.
  •      
  • Място на провеждане: Бизнес център „Витоша”, бул.Черни връх 47, зала 24.
  •  Анотация:

В рамките на уъркшопа участниците се запознават и работят с два ключови диагностични инструмента за профилиране на ефективната самоорганизация във времето, които имат приложно значение за успешната реализация на тренинг и диагностично-консултативни проекти, програми за повишаване на ефективността и ефикасността на лично и организационно равнище, коучинг с ръководители и изграждане на организационни системи за ефикасно използване на времето като фундаментален за продуктивността на трудовата дейност ресурс.  

Открояват се влиянието и значимостта на основните измерения в личния стил на самоорганизация на дейността във времето:

(а) типът внимание - дивергентен или конвергентен;

(б) типът фокусиране - глобално или детайлно;

(в) подходът към структурирането - стегнат или хлабав;

(г) стилът на обработка - паралелен или последователен, и (д) ориентацията на стратегията на действие - проактивна или реактивна.

Заедно с това участниците и екипа от консултанти разглеждат как индивидуалните особености в "стила на управлението на времето"(т.е. стила на самоорганизация във времето) се опосредстват от времевата ориентация - ретроспективна, "тук и сега", проспективна или транспективна. Търсят се конкретни примери за приложението на инструментариума от срана на мениджърите, специалистите по управление и развитие на чоевешките ресурси, организационните консултанти и всички стремещи се към по-ефективен модел на самоорганизация.а

 

Участниците получават пакет работни материали и кратки индивидуални консултации за ефективното използване на представения в уъркшопа инструмент в практиката си.

Автори и водещи на уъркшопа:
Пламен Димитров, Ели Динкова, Георги Атанасов Консултантска компания Assess Ltd.


Цена за един участник: 78 лв с ДДС.

При записване на два или повече модула можете да ползвате следните отстъпки:

Обща сума за два модула – 132 лева 
Обща сума за три модула – 162 лева 
Обща сума за четири модула – 192 лева

Посочените цени са с включено ДДС.

Максималният брой участници в една работна сесия на уъркшопа е 20 човека.

За допълнителни въпроси: trainings@assess.bg