Билети за Assess After Hours, Модул 4 - Практикум „Рамка и модели за анализ на рисковете в организацията”

Assess, България, София

Assess After Hours, Модул 4 - Практикум „Рамка и модели за анализ на рисковете в организацията”

Продължителност

Начало: 2019-09-11 18:30

Място

Assess, България, София

Бизнес Център "Витоша", зала 24

За събитието

ASSESS AFTER HOURS PROGRAM – 2019

Това е четвъртият модул от програмата на АСЕС "Afterhours Workshops". Тази програма представлява серия от ежеседмичните вечерни уъркшопи за представяне на нови инструменти за  групова работа, диагностика,  бизнес симулации, тренинг ролеви игри, управленски и консултативни техники.

Уъркшопите в ASSESS AFTER HOURS PROGRAM – 2019 са насочени към специалисти в управлението и развитието на човешкия капитал, специалисти по управленски тренинг, коучинг, организационни консултанти, бъдещи и действащи бизнес лидери и мениджъри.

  • Време и продължителност: всяка сряда, 3 часа, с начало 18.30 ч.
  •      
  • Място на провеждане: Бизнес център „Витоша”, бул.Черни връх 47, зала 24.
  •  

В рамките на обучението участниците преминават през:

  • След представянето на встъпителна концептуална рамка и внимателно избрани "добри практики" в областта на анализа, диагностиката и управлението на човешките аспекти на организационните рискове, участниците и екипа на уъркшопа извеждат реални казуси от собствената си практика и прилагат инструментариума на уъркшопа за търсене на нови възможности и алтернативи на досегашната си практика в програмите за оценка и превенция на корпоративните рискове свързани с хората и човешките системи (проблемни ролеви мрежи, междуличностни отношения, групово-динамични фактори, интрапсихични състояния и управленски модели на поведение). 

 

  • Представя се подходът на екипа на Assess Ltd към комплексното организационно-психологическо обслужване на организациите с чувствителност и опит в превенцията, диагностиката и овладяването на "човешката страна" на организационния риск.

Участниците получават пакет работни материали и кратки индивидуални консултации за ефективното използване на представения в уъркшопа инструмент в практиката си.

Автори и водещи на уъркшопа:
Пламен Димитров, Ели Динкова, Георги Атанасов Консултантска компания Assess Ltd.


Цена за един участник: 78 лв с ДДС.

При записване на два или повече модула можете да ползвате следните отстъпки:

Обща сума за два модула – 132 лева 
Обща сума за три модула – 162 лева 
Обща сума за четири модула – 192 лева

Посочените цени са с включено ДДС.

Максималният брой участници в една работна сесия на уъркшопа е 20 човека.

За допълнителни въпроси: trainings@assess.bg