Билети за Assess After Hours, Модул 2 - Практикум с бизнес симулацията "Кризите на успеха"

Assess, България, София

Assess After Hours, Модул 2 - Практикум с бизнес симулацията "Кризите на успеха"

Продължителност

Начало: 2019-08-28 18:30

Място

Assess, България, София

Бизнес Център "Витоша", зала 24

За събитието

ASSESS AFTER HOURS PROGRAM – 2019

Това е вторият модул от програмата на АСЕС "Afterhours Workshops". Тази програма представлява серия от ежеседмичните вечерни уъркшопи за представяне на нови инструменти за  групова работа, диагностика,  бизнес симулации, тренинг ролеви игри, управленски и консултативни техники.

Уъркшопите в ASSESS AFTER HOURS PROGRAM – 2019 са насочени към специалисти в управлението и развитието на човешкия капитал, специалисти по управленски тренинг, коучинг, организационни консултанти, бъдещи и действащи бизнес лидери и мениджъри.

  • Време и продължителност: всяка сряда, 3 часа, с начало 18.30 ч.
  •  
  • Място на провеждане: Бизнес център „Витоша”, бул.Черни връх 47, зала 24.
  • Автори и водещи на програмата: д-р Пламен Димитров, Ели Динкова, Георги Атанасов от Консултантска компания Assess Ltd.

В рамките на 3 часа участниците преминават през:

  • преживелищна фаза за учене от собствен опит в група, симулираща корпоративни практики и отношения в условията на успешно развитие на бизнеса с неподозирани рискове за кризи, конфликти и противоречия, пораждани от неизследваните междуличностни и междугрупови взаимозависимости между участниците в процеса на управление на бизнеса;
  • Аналитична фаза за рефлексия и разбор на поведенията, преживяванията и резултатите на участниците на индивидуално, междугрупово и системно ниво. Търси се споделена ефективна концептуализация на опита.
  • Трансферна фаза за организация на използването на опита и изводите от участието в бизнес симулацията "Кризите на успеха!" в практиката на участиците - мениджъри, организационни консултанти, HR професионалисти и др. специалисти в областта на обучението, диагностиката и коучинга в бизнес контекст.

Участниците получават пакет работни материали и кратки индивидуални консултации за ефективното използване на представения в уъркшопа инструмент в практиката си.

Автори и водещи на уъркшопа:
Пламен Димитров, Ели Динкова, Георги Атанасов Консултантска компания Assess Ltd.


Цена за един участник: 78 лв с ДДС.

При записване на два или повече модула можете да ползвате следните отстъпки:

Обща сума за два модула – 132 лева
Обща сума за три модула – 162 лева
Обща сума за четири модула – 192 лева

Посочените цени са с включено ДДС.

Максималният брой участници в една работна сесия на уъркшопа е 20 човека.

За допълнителни въпроси: trainings@assess.bg