Билети за Анализ на невербалната комуникация и лицево кодиране

Assess, България, София

Анализ на невербалната комуникация и лицево кодиране

Продължителност

Начало: 2020-01-17 10:00

Място

Assess, България, София

Бизнес Център "Витоша", зала 24

За събитието

Тридневният курс ще се проведе на 17, 18 и 19 януари 2020 г. и е насочен към специалисти в областта на сигурността, човешките ресурси и обученията. Той е подходящ и за професионалисти, чиято работа изисква прилагане на умения за анализ на невербална комуникация и разпознаване на индикатори за измамно поведение.

Основните акценти в програмата на организираното от Assess обучение са: анализ на невербалното поведение, стандартизирани методи за лицеви измервания / FACS/, работа със системата за лицево кодиране /EMFACS/, детекция на измамно поведение посредством Системата за Лицево Кодиране, реален мониторинг /RM/, съдържателен анализ /CBCA/, приложение на невербалното поведение.

Игор Витале е доктор по психология и специалист в анализа на невербалното поведение и разпознаване на измамно поведение. Водил е стотици обучения в цяла Европа, а сега - и в гр. София.

Курсът служи като подготвителен за получаването на сертификат към Facial Action Coding System - USA.

Кога: 17-19 Януари 2020 – СОФИЯ, България

Лектор: ИГОР ВИТАЛЕ

Работен език: Английски език /с превод на български език/

Цена на обучението: 658 лева /с ДДС/.

Единична цена за група над 4 човека: 540 лева на участник /с ДДС/.

Обучението ще бъде проведено при събиране на нужния минимум от 10 човека