Бизнес умения и предприемачество

Продължителност
Старт: Събота 14 Декември 2019 14:00 Край: Неделя 19 Януари 2020 17:00

 • image

ЗА СЪБИТИЕТО

„Бизнес умения и предприемачество“ е нова обучителна програма организитана от MG Academy, която цели да развие в курсистите необходимите бизнес и предприемачески умения.

Курсът надгражда знанията от курс „Мениджмънт и Лидерство“, но може да се проведе като отделено обучение.

Курсът е подходящ както за хора, заемащи ръководни позиции, така и за хора, които искат да се развиват като предприемачи и собственици на бизнес.

Предвидени са редица упражнения и тестове, които да Ви помогнат в развитието ви като предприемачи.

 

Програма

 1. Бизнес умения и предприемачество – Въведение / Introduction to Business Skills and Entrepreneurship
 2. Качества, които ни правят успешни / Skills that make us successful
  1. Изкуството да се самоуправляваме / The Art of Self-Management
  2. Как да сме по-подуктивни / How to be more proactive
  3. Комуникация за предприемачи / Communication for Entrepreneurs
  4. Възприятия и умения да мислим различно / Perception and skills for diverse thinking
  5. Междуличностни умения / Interpersonal skills
 3. Разлики между мениджър и предприемач / What are the differences between manager and entrepreneur
  1. Комуникация, влияние и убеждаване / Communicating, Influencing & Persuading
  2. Работа в Екип и Лидерство / Working Together, Leadership
  3. Планиране и организиране, Управление на Времето и Ресурсите / Planning & Organizing, Time & Resource Management
  4. Анализ, Разрешаване на Проблеми и Вземане на Решения / Analysis, Problem Solving & Decision Making
  5. Умения за личностно развитие, Коучинг и Развиване на другите / Personal Development, Coaching & Developing Others
  6. Управление на промените / Managing Change
  7. Бизнес и организационна осведоменост / Business and Organizational Awareness
  8. Фокус вурху клиентите / Customer Focus
 4. Маркетинг, брандинг и реклама / Marketing, Branding and advertisement
  1. Маркетинг 101 / Marketing 101
  2. Брандинг и бранд мениджмънт 101 / Branding and brand management 101
  3. Реклама 101 / Advertisement 101
 5. Финансов мениджмънт и бюджетиране 101 / Financial management and budgeting 101
  1. Финанси и финансов мениджмънт 101 / Finances and financial management 101
  2. Бюджетиране 101 / Budgeting 101
 6. Бизнес планиране / Business planning
  1. Всичко започва с идеята / It all starts with the idea
  2. Бизнес план – елементи и структура / Business plan – elements and structure
  3. Изготвяне на биснес план / Creating business plan
  4. Търговска реклама на бизнес план / Pitching our business plan

Място

MG Academy , България, София, ул. Екзарх Йосиф, 86