Assess After Hours, Модул 7 - "Корупция и гнет в организацията"

Продължителност
Старт: Сряда 02 Октомври 2019 18:30 Край: Сряда 02 Октомври 2019 21:30

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

 

 

 

Това е седмият модул от програмата на АСЕС "Afterhours Workshops". Тази програма представлява серия от ежеседмичните вечерни уъркшопи за представяне на нови инструменти за  групова работа, диагностика,  бизнес симулации, тренинг ролеви игри, управленски и консултативни техники.

Уъркшопите в ASSESS AFTER HOURS PROGRAM – 2019 са насочени към специалисти в управлението и развитието на човешкия капитал, специалисти по управленски тренинг, коучинг, организационни консултанти, бъдещи и действащи бизнес лидери и мениджъри.

  • Време и продължителност: всяка сряда, 3 часа, с начало 18.30 ч.
  •      
  • Място на провеждане: Бизнес център „Витоша”, бул.Черни връх 47, зала 24.
  •  Анотация:

 
В защитената среда на малка учебна група участниците придобиват конкретен личен опит в специализираната социодраматична симулация "Корупция и гнет в организацията", създадена за динамично изследване на репресивните тенденции в организационния живот и съпротивите на съзнавано и несъзнавано ниво.
 
В рамките на 3 часа участниците преминават през:
 
Преживелищна фаза за учене от собствен опит в група, симулираща корпоративни практики и отношения в условията на подозрителност и преследване с неподозирани рискове за кризи, конфликти и противоречия, пораждани от неизследваните междуличностни и междугрупови взаимозависимости между участниците в процеса на управление на бизнеса;
 
Аналитична фаза за рефлексия и разбор на поведенията, преживяванията и резултатите на участниците на индивидуално, междугрупово и системно ниво. Търси се споделена ефективна концептуализация на опита.
 
Трансферна фаза за организация на използването на опита и изводите от участието в симулацията "Корупция и гнет в организацията" в практиката на участиците - мениджъри, организационни консултанти, HR професионалисти и др. специалисти в областта на обучението, диагностиката и коучинга.

 

Автори и водещи на уъркшопа:
Пламен Димитров, Ели Динкова, Георги Атанасов Консултантска компания Assess Ltd.


Цена за един участник: 78 лв с ДДС.

При записване на два или повече модула можете да ползвате следните отстъпки:

Обща сума за два модула – 132 лева 
Обща сума за три модула – 162 лева 
Обща сума за четири модула – 192 лева

Посочените цени са с включено ДДС.

Максималният брой участници в една работна сесия на уъркшопа е 20 човека.

За допълнителни въпроси: trainings@assess.bg

Място

Assess , България, София, бул. „Черни връх“ 47, 1407 Промишлена зона Хладилника, София