RADAR festival beyond music 2015


PROFILE_RADAR_2015(1)

RADAR festival beyond music 2015

buyticketbutton

 

or english scroll down #

RADAR се интересува от формите на взаимодействие на музиката със съвременното изкуство и технологиите, като отделя особено внимание на експериментаторството. Нашата платформа е отворена за смели и иновативни идеи, показани чрез концерти, представления, дискусии, работилници и ателиета за всички – деца и възрастни, професионалисти и любители.

За нас е важно, не само да съществуваме, но и да опазваме околната среда, затова измерваме отпадъка, който произвеждаме в рамките на фестивала и работим за неговото редуциране.

Горди сме, че през 2015 г. RADAR получи наградата EFFE LABEL 2015-2016 за продукция, отличаваща се с високо художествено качество на представените събития и за ключово въздействие на местно, национално и международни ниво.

RADAR 2015 ще покаже аудио-визуални пърформанси, класически соло изпълнения с елементи на нетрадиционност, танц, прожекция на филми, работилници и отворени срещи с артистите.

Програма на второто издание на фестивала по дни и часове:

21.08 / 20:30 – 21:30 / Градска художествена галерия /зала/
The life of many others (Словения)
соло концерт
Кайа Дракслер (пиано)

21.08/ 22:00 – 23:00 / Градска художествена галерия /двор/
Me/the City (Холандия / България)
аудио-визуална инсталация
Йост ван Феен (визуализации в реално време) и Петър Дундаков (музика и звук)

21.08 / 23:00 – 00:00 / Градска художествена галерия /двор/
Eclypsis (България)
аудио-визуален пърформанс
Иван Шопов a.k.a. DJ Cooh / Balkansky (електроника) и Ели Жотева (визуализации в реално време)

22.08 / 20:30 – 21:30 / Градска художествена галерия / зала /
Causality (Холандия / България)
концерт пърформанс
Питър Ленг (хореография), Димитър Бодуров (пиано и композиции) и Елена Георгиева, Искра Иванова, Стела Томова и Филип Миланов (танцьори)

22.08 / 22:00 – 23:00 / Градска художествена галерия / двор /
light spin (Германия)
аудио-визуален пърформанс
incite/

23.08 / 19:00 – 20:00 / Обсерватория
space soundings (Германия / България)
соло цигулка концерт
Биляна Вучкова (цигулка/глас)

23.08 / 20:30 – 21:30 / Градска художествена галерия / двор /
FlyWeToTheMoon (България)
джаз и електроника
Росен Захариев – Роко (тромпет), Георги Дончев ( бас), Александър Даниел (барабани), Тодор Стоянов (клавишни)

23.08 / 22:00 – 23:00 / Градска художествена галерия / двор /
Croix (Франция)
аудио-визуален пърформанс
Франк Вигру, музика и звук

21.08 / 18:00 – 18:15 / Колохозен пазар
22.08 / 18:00 – 18:15 / Гранд Мол Варна
23.08 / 18:00 – 18:15 / Пикадили парк
Are you kidding me? (България)
сайт спесифик пърформанс
Светлозара Христова (концепция), Мануела Саркисян (пърформър), Мария Илчева (контрабас)

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на фонд „Култура” на Община Варна.
Генерален спонсор на събитието е VIVACOM.

Повече информация за съпътстващите фестивални събития очаквайте на официалния сайт на фестивала: www.radar-festival.eu.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RADAR is interested in the artistic forms of interaction of music and contemporary art or technology. The festival pays particular attention on experimenting and improvisation. Our platform is open for brave and innovative ideas, presented through concerts, performances, discussions and workshops for everybody – children and adults, professionals and amateurs.

Our existence is not all that matters, we are aware of the wastes that we produce during the festival and work on reducing them, thus protecting the environment.

We are proud that in 2015 RADAR received the EFFE LABEL 2015-2016 award for high creative quality production of the presented events and for key impact on local, national and international level.

RADARA 2015 will present audio-visual performances, classical solo concerts with elements of improvisation, dance, screenings, workshops and open-discussions with artist.

You can check our program by date and hours:

21.08 / 20:30 – 21:30 / City Art Gallery /hall/
The life of many others {SLO}
solo piano concert
Kaja Draksler (piano)

21.08/ 22:00 – 23:00 / City Art Gallery /yard/
Me/the City {NL/BG}
audio-visual performance
Joost van Veen (visuals in real time) & Peter Doundakov (music and sound)

21.08 / 23:00 – 00:00 / City Art Gallery /yard/
Eclypsis {BG}
audio-visual performance
Ivan Shopov a.k.a. DJ Cooh / Balkansky (electronics) и Eli Joteva (visuals in real time)

22.08 / 20:30 – 21:30 / City Art Gallery /hall/
Causality {NL/BG}
concert performance
Peter Leung (choreography), Dimitar Bodurov (piano and compositions) and Elena Georgieva, Iskra Ivanova, Stella Tomova & Philip Milanov (dancers)

22.08 / 22:00 – 23:00 / City Art Gallery /yard/
light spin {DE}
audio-visual performance
incite/

23.08 / 19:00 – 20:00 / Observatory
space soundings {DE/BG}
solo violin concert
Biliana Voutchkova (violin / voice)

23.08 / 20:30 – 21:30 / City Art Gallery /yard/
FlyWeToTheMoon {BG}
jazz and electronics
Rosen Zahariev – Roko (trompet), Georgi Donchev (bass), Alexander Daniel – Sandi (drums), Todor Stoyanov (keyboards)

23.08 / 22:00 – 23:00 / City Art Gallery /yard/
Croix {FR}
audio-visual performance
Franck Vigroux, music and sound

21.08 / 18:00 – 18:15 / Kolohozen pazar
22.08 / 18:00 – 18:15 / Grand Mall Varna
23.08 / 18:00 – 18:15 / Piccadilly park
are you kidding me? {BG}
site specific performance
Svetlozara Hristova (concept), Manuela Sarkissyan (performer), Maria Ilcheva (double bass)

The festival received financial support by Culture Fund of the Varna Municipality.
General sponsor of the event is VIVACOM.

For more information about our accompanying program follow us on our official website: www.radar-festival.eu.

Билети можете да закупите от мрежата на TicketLogic (FastPay, Книжарници Booktrading, Office 1 ) , както и по телефона 0887 333 112.