„Оперативен счетоводител”


Oprschet

„Оперативен счетоводител”

 

Крайния крок за записване в групата е 10.03.2015 г.

register_button

Цената на обученията от 300 уч часа е 979.00 лв , с възможност за плащане на вноски (първа вноска 147лв.). 10% отстъпка се ползва при еднократно заплащане на цената до 17.03.2015 г.

 Професионално обучение по част от професията   „Оперативен счетоводител”

Специалност: “Застрахователно и осигурително дело”
Хорариум: 300 учебни часа
Форма на занятия: присъствена

Обучението е организирано в осем  модула:

Мениджмънт на фирмата
Право
Маркетинг на фирмата
Оперативно счетоводство
Бюджетно счетоводство
Управление на човешките ресурси
Икономически анализ
Упражнения
Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във  всички страни от ЕС.
          Необходими документи за записване:  копие от диплом за завършено средно или по – високо образование
        Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.
        Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления
 Малки групи,     Модерна учебна база

Пропуск можете да закупите от мрежата на TicketLogic (FastPay, Книжарници Booktrading, Office 1 ) , както и по телефона 0887 333 112.