One Design Week 2015


OneDesign2015

One Design Week 2015

register_button

ONE DESIGN WEEK e платформа, която стимулира и подкрепя развитието на дизайн професионалистите в България. Целта на събитието е да представя и популяризира устойчиви и стойностни практики за по-добра и смислена визуална среда от цял свят.

Сред лекторите на форума са: дизайнерът Ян Вилкер; Юри Сузуки – звуков артист, дизайнер и електронен музикант; Хатла Хелгадотир – управляващ директор на Центъра за дизайн на Исландия; Адам Ледерер от компанията за видео игри thatgamecompаny; белгийският артист Фредерик де Вилде, изследващ граничната област между науката, технологиите и изкуството; амeриканската художничка и изследователка Ади Вагенкнехт; дигиталният артист и изследовател Карл-Йохан Росен; както и Каролин Офор и Елоди Мондре от френското студио за графичен дизайн Acmé Paris.
ONE DESIGN WEEK serves as a platform that encourages and supports the development of design professionals in Bulgaria. The objective of the event is to present and promote sustainable and valuable practice for better and meaningful visual environment worldwide.
The lecturers at this year’s Forum are the designer Jan Wilker; Yuri Suzuki: sound artist, designer and electronic musician; Halla Helgadóttir: managing director at Iceland Design Centre; Adam Lederer from the video games company thatgamecompаny; Belgian artist Frederik De Wilde who explores the border between science, technology and art; American artist and researcher Addie Wagenknecht; Swedish digital artist and researcher Carl-Johan Rosén; Elodie Mandray and Caroline Aufort of the French graphic design studio Acmé Paris.

Пропуск можете да закупите от мрежата на TicketLogic (FastPay, Книжарници Booktrading, Office 1 ) , както и по телефона 0887 333 112.