Сертификационен курс по Медиация (Ниво 1 и Ниво 2)


meditaciq

Сертификационен курс по Медиация (Ниво 1 и Ниво 2)

register_button

Сертификационен курс по Медиация – алтернатива за нова професионална квалификация

Желаете ли да сте лидер от нов тип?Търсите ли възможност за сериозна и престижна допълнителна квалификация?Може би просто искате да смените посоката ?Тогава станете медиатор!

Какво е Медиацията: Това е най -ефективното средство за избягване на конфликти. Способ за водене на успешни преговори между спорещи страни.

Медиацията е метод за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Медиацията е един от способите за извънсъдебно разрешаване на спорове наред с арбитраж.

Медиацията залага на човешкото, на морала и интелигентността заложени природно у нас.

В България медиацията е добре позната, но не широко разпространена като практика и има сериозен потенциал за развитие.

За кого е подходящ този курс?

Предприемачи и ръководители на дружества и екипи, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, правни съветници, адвокати, психолози, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, както и за всеки друг, желаещ да получи сериозна допълнителна квалификация и възможност за сериозен допълнителен доход.

Не се изисква специална квалификация.

Уникалното в курса:

- Това е Практически курс за придобиване на правоспособност на медиатор съгласно изискванията на Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

- При завършването му получавате удостоверение, което ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

- изграден въз основа на най-престижните международни модели за обучение по медиация и прекия опит от обучения по медиация с международни екипи от САЩ, Великобритания и Германия.

– има силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате по време и в края на обучението.

– създаден е въз основа на реалната практика от обучения по медиация и процедури по медиация в България през последните 7 години.

Какви реални умения ще придобиете:

- Да прилагате 4-те принципа на преговорите и стратегии за ръководене на позиционни преговори и преговори, основани на интереси

- Да прилагате богат арсенал от техники и инструменти за разрешаване на конфликти, сред които най-съвременните техники на специалистите по разрешаване на конфликти, по психология на комуникацията и невролингвистично програмиране.

- Да се справяте с предизвикателно поведение на страните

- Да работите успешно за пренасочване на емоциите на страните в конструктивна посока

- Да прилагате стратегии за творчески решения и излизане от задънени улици.

Кои са обучителите?

• Водещите обучители на Център за разрешаване на спорове са Албена Комитова и Севдалина Александрова. В екипа ни участват и гостуващи лектори по конкретни теми.

Севдалина Александрова е номинирана за постижения в категорията „Обучител в алтернативно разрешаване на спорове” от CEDR, UK най-престижната организация в областта на бизнес медиацията и обученията във Великобритания, през 2012г.

Албена Комитова е Адвокат в Софийска адвокатска колегия, учредител на Професионална асоциация на медиаторите в България, обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти (от 2009г.) НЛП практик и НЛП мастър.

• Обучителите на Център за разрешаване на спорове имат повече от 9 години опит в провеждането на обучения по медиация. Обучили са над 1/3 от медиаторите в България, както и множество съдии, адвокати, политици, мениджъри в умения за разрешаване на конфликти с медиация и преговори. Обучителите ни имат над 10 годишна практика като адвокати и над 9 години като действащи медиатории.

Сертификат:

Удостоверение получава всеки участник , завършил успешно първо и второ ниво на обучение в курса, според Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Кога?

Курсът по медиация се провежда в две нива:
Първо ниво: 3ти-5ти юли 2015 г.
Второ ниво: 10ти-12-ти юли 2015 г.

Пропуск можете да закупите от мрежата на TicketLogic (FastPay, Книжарници Booktrading, Office 1 ) , както и по телефона 0887 333 112.