Управление и мотивиране на екипа. Стратегии и добри практики при конфликти.


log

Управление и мотивиране на екипа. Стратегии и добри практики при конфликти.

buyticketbutton

1 – Цена ранно записване важи до 15 август 2015 г.
2 – Участникът има право да зададе казус, който ще бъде обсъден през призмата на всяка една от темите на семинара; водещият концентрира примерите в бизнес сектора на ВИП участника.

Описание

Придобиване на практически умения, know-how и самочувствие за „правилните“ действия при конфликти, управление и мотивиране на екипи за постигане на по-високи бизнес резултати.

Съдържание:

Управление на екипа

Екип или група
Четирите комуникационни стила
Разпознаване и взаимодействие с различните стилове, тест за самоопределяне
Трите основни инструмента за ефективно управление на екип

Мотивиране на персонала

Защо е важно да мотивираме
Теории и модели за мотивацията
Мотивацията като процес
Правила и препоръки при мотивиране

Управление на конфликти

Конфликт, признаци, ползи – вреди
Оптимално ниво на конфликтност
Възгледи за конфликта
Източници на конфликт
Видове конфликти и решения
Стратегии и методи за разрешаване на конфликти (превантивни, личностни, според целта), тест
Процес на решаване на конфликт

 

Билети можете да закупите от мрежата на TicketLogic (FastPay, Книжарници Booktrading, Office 1 ) , както и по телефона 0887 333 112.