Освободи Вътрешната си Сила Уъркшоп – България(Unleash the Power Within Workshop – Bulgaria)


osvobodi

Освободи Вътрешната си Сила Уъркшоп – България(Unleash the Power Within Workshop – Bulgaria)

buyticketbutton

Освободи силата в теб! Постигни неочакваното!
Уъркшоп показва най-добрите техники на Антъни Робинс!

Unleash the Power Within Bulgaria – Workshop
26.9.2015 г., Интер Експо Център, София
Билети скоро в продажба…регистрирай се за да те информираме за най-ниските цени на билетите.

Запознай се с най-добрите и работещи техники за самоусъвършенстване на Тони Робинс по време на уъркшоп в София, воден от личния му агент Асел Сидикова, организатор на най-мащабния семинар с Тони Робинс за 2015 г.
Unleash the Power Within 2016, Лондон, www.upwlondon.co.uk

Какво е общото между Бил Клинтън, Серена Уилиямс, Антъни Хопкинс, Дона Каран? Когато съдбата ги предизвиква, всички те се обръщат към Антъни Робинс, за да покажат най-доброто, на което са способни!

Кой е Антъни Робинс?

Антъни (Тони) Робинс е най-известният и уважаван американски експерт по самоусъвършенстване в момента, специалист по life coaching, бизнесмен и филантроп. Милионер, когото списание Forbes постави сред “Стоте най-влиятелни знаменитости на света”. Човек, който оказва влияние върху повече от 50 млн. души от над 100 страни по света чрез своите книги-бестселъри, семинари и видео курсове, публични изказвания. Робинс попада в списъка “50-те най-добри бизнес интелектуалци на света” по версията на корпорация Accenture, а American Express го смята за един от “6-те най-добри бизнес лидери в света в областта на коучинга”. Сред списъка на почитателите му са хора като Доналд Тръмп, Дона Карън, Андре Агаси, Хю Джакман, Опра Уинфри. Политици от ранга на Ал Гор, Нелсън Мандела, Михаил Горбачов, Маргарет Тачър също са се допитвали до неговите съвети.
Още факти и постижения на Тони Робинс:

- Създател на най-продаваната система за личностно и професионално самоусъвършенстване на всички времена
- Един от „200-те топ бизнес гурута в света
- Един от най-продаваните автори в света – с изданията си „Безгранична сила” и „Гигантът вътре в мен” Unlimited Power & Awaken the Giant Within
- За свръхуменията му на мотиватор на вътрешна енергия пишат издания като Time, Newsweek, Fortune, Forbes, Life, GQ, Vanity Fair, Business Week, Success magazines, CBS News, NBC News, ABC’s Prime Time Live, Fox News, CNN и др.

Освободи силата вътре в теб, преодолей страховете си и пренеси живото си на следващото ниво. Ела и срещни интересни хора във вдъхновяваща обстановка. Усети силната енергия, която ще ти помогне да постигнеш целите си!

По време на Unleash the Power Within Bulgaria – Worshop ти …

• Ще създадеш в себе си мощен ИМПУЛС, чрез който ще презаредиш своя ум и енергийни батерии
• Ще се научиш да бъдеш супер РЕШИТЕЛЕН и ще започнеш да разпознаваш невероятните възможности, които Животът ти предоставя
• Ще разбереш най-добрите стратегии затова как да се превърнеш в ПОБЕДИТЕЛ и как да освободиш своя потенциал и всички свои природни таланти
• Ще научиш как да ОВЛАДЕЕШ страховете си и благодарение на това да израстенеш и напредваш неочаквано бързо
• Ще научиш стъпките, формиращи процеса, чрез който можеш да ПОСТИГНЕШ всяка цел в живота си
• Ще откриеш тайната на това как да събориш границите и преодолееш собствените си ограничения, които ти пречат да се наслаждаваш напълно на живота
• Ще добиеш истинска УВЕРЕНОСТ, която ще остане в теб, ще ти помогне да трансформираш силата си за 30 дни и ще те докара до състояние на върхови постижения
• Ще станеш СУПЕР мотивиран и ще създадеш в себе си навици, които ще ти помогнат да останеш мотивиран ВСЕКИ ДЕН
• Ще срещнеш нови хора, ще създадеш нови приятелства, с които ще можеш да споделиш личното си пътуване към УСПЕХА

Какво още да очакваш от Unleash the Power Within – Bulgaria Workshop?

- Ще научиш подробности за семинара на Антъни Робинс „Освободи Силата вътре в теб” (Unleash the Power Within), който ще се проведе в Лондон, 7- 10 април 2016 г.

*********************************************************************

Unleash the Power Within Bulgaria – Workshop ще се проведе на английски език, с организиран симултанен превод на български език.

СПЕЧЕЛИ БИЛЕТ ЗА UNLEASH THE POWER WITHIN BULGARIA WORKSHOP!

********************************************************************
Какво казват участниците в „Unleash the Power Within” уъркшоп в Естония:

„Изненадващо добре организирано събитие.Всичко беше премислено и подготвено. Mного ми хареса, беше ден, който по някакъв начин промени живота ми.” – Герда Ретер

„Хареса ми че имаше различни упражнения и не трябваше да седим мирно и да слушаме. Завързах и полезн нови познанства.” Силе Мартма

„Уъркшопа ми хареса, беше вдъхновяващ и ми даде възможността да изляза от всекидневната рутина. Получих мотивация да се погрижа за работата и проектите си, вярвам че това преживяване ще ме държи мотивиран за дълго време.” -Кули Педасте

„Получих някои добри идеи, вече направих корекции спрямо всекидневния ми начин на мислене, действия и поставяните от мен цели.” – Пайле Мутли

_________________________________________________

Unleash the Power Within! Achieve the Unexpected!
Workshop Demonstrates the Best Techniques of Anthony Robbins!

Unleash the Power Within Bulgaria – Workshop
26th September 2015, Expo Hotel, Sofia
Tickets coming soon…

Discover the best working techniques for self-help of Tony Robbins during a workshop in Sofia, lead by his personal agent – Asel Sydykova, organizer of the biggest seminar with Tony Robbins for 2015 -
Unleash the Power Within 2016
www.upwlondon.co.uk

What do Grand Slam tennis champion Serena Williams, legendary clothing designer Donna Karan, former USA President Bill Clinton, Academy Award winner Anthony Hopkins and leaders from every walk of life have in common? During challenging times they have all turned to Anthony Robbins to take their lives to the next level.

Who is Anthony (Tony) Robbins?

Anthony “Tony” Robbins is currently the best-known and respected American life coach expert, self-help author and motivational speaker. A billionaire, who became well known through his infomercials and self-help books, Unlimited Power, Unleash the Power Within and Awaken the Giant Within. In 2007, he was named in Forbes magazine’s “Celebrity 100″ list. Tony Robbins has influenced more than 50 million people of more than 100 countries around the world through his best-selling books, seminars, video-courses and public speeches.

Among his best-knows followers are celebrities like Donald Trump, Donna Karan, Andre Agacy, Hugh Jackman, Oprah Winfrey. Politicians like Al Gore, Nelson Mandella, Mihail Gorbachov, Margaret Thatcher and many other have also looked for his advice.
More facts and achievements of Tony Robbins:

• Creator of the #1-selling personal and professional development system of all time
• One of the “Top 50 Business Intellectuals in the World” – Accenture
• One of the “Top 200 Business Gurus” – Harvard Business Press
• One of the “Top Six Business Leaders in the World” – American Express
• A Top 100 Celebrity – Forbes
• Best-selling author of Unlimited Power & Awaken the Giant Within
• Featured in Time, Newsweek, Fortune, Forbes, Life, GQ, Vanity Fair, Business Week, Success magazines, CBS News, NBC News, ABC’s Prime Time Live, Fox News, CNN & more

Unleash the power inside, overcome your fears and take your life to the next level! Come and meet interesting people in inspiring environment. Feel powerful energy that will help you fulfill your goals.

During Unleash the Power Within Bulgaria – Worshop you will …

● Create a great MOMENTUM to fuel up your mind and re-charge your energy batteries
● Train to become super DECISIVE to start recognising all the great opportunities that Life presents you with
● Get the best strategies on how to build yourself into a CHAMPION and how to unleash your potential and all your natural talents
● Learn how to MASTER your fears and how to use it to help you to grow and progress fast
● Find out the exact step by step process on how to ACHIEVE any goal in Life
● Discover the secrets on how to break the boundaries and own limitations that holding you back from enjoying the life fully
● Create and take away your own personal affirmations that will help you to transform your state in 30 days and get you into a peak performance state
● Get SUPER motivated and learn new habits that will help you to stay motivated EVERY DAY
● Meet new people and make new friends who you would be able to share your personal SUCCESS journey

What else to expect from Unleash the Power Within – Bulgaria Workshop?

- You will find out about Anthony Robbins Unleash The Power within 2016 Program in London, 7-10 April 2016

*********************************************************************
Facilitator of Unleash the Power Within Bulgaria – Workshop will be Asel Sydykova – personal agent of Tony Robbins, Business Development Manager & Speaker at Success Resources, London, Leading Seminar organizer in the World, main organizer of the most-expected seminar with Tony Robbins for 2015:
Unleash the Power Within 2015, London, 7-10 April 2016 -www.upwlondon.co.uk

Unleash the Power Within Bulgaria – Workshop will be lead in English with Bulgarian translation provided.

Feedback from “Unleash the Power Within Estonia – Workshop:

Surprisingly well organized event. Everything was thought through and prepared. I personally liked it a lot, it was a day that in some way changes my life. – Gerda Retter

I liked that there were different exercises and we didn’t have to sit steadily and listen. I got some new acquaintances that are already useful. – Sille Martma

I liked the workshop, it was inspiring and gave a good chance to come out of the everyday routine. I got motivation to deal with my work and projects and I believe that this experience will keep me motivated for a long. – Külli Pedaste

I got some good ideas, I already made some corrections to my everyday thinking, activities and setting goals. – Pille Mutli

Билети можете да закупите от мрежата на TicketLogic (FastPay, Книжарници Booktrading, Office 1 ) , както и по телефона 0887 333 112.