Как да продаваме повече: 6 етапа и 66 техники за успешни продажби и преговори


log

Как да продаваме повече: 6 етапа и 66 техники за успешни продажби и преговори

buyticketbutton

“ВИП” – 1 брой. Участникът има право na 30 минутна консултация и да зададе казус, който ще бъде обсъден през
призмата на всяка една от темите на семинара; водещият концентрира примерите в бизнес сектора на ВИП участника.

Описание

Цел на обучението:

Придобиване на практически продажбени умения; знания за 66 продажбени техники и въздействия; самочувствие за водене на търговски преговори и
продажби.

Тренингът е подходящ за:

• стремящите се към по-високи успехи в продажбите
• служители и ръководители на отдели „Продажби“,“Корпоративни клиенти“
• служители и ръководители отдели „Снабдяване“, “Управление на доставките“, „Purchasing”, “Supply chain”, “Procurement”
• всички, на които се налага да водят преговори или продажби
• стартиращи собствен бизнес

Съдържание на семинара:

• кои са 7-те елемента на комуникационния процес
• вербална и невербална комуникация
• как да управлявам първото впечатление
• трите типа поведение на Берне
• успоредни и кръстосани комуникации
• умението да слушаме
• три техники за аргументация
• четири комуникационни стила (тест „Какъв е моят стил“)
• модел на поведение на клиент при покупка
• двата закона при продажби в сферата на услугите
• мястото на продажбите в системата на маркетинга
• 6-те класически елемента на продажбения процес (Ф. Котлер)
• 66 продажбени техники и въздействия, тествани в България (групирани в 4 направления: при откриване, за средата на преговорите, при закриване и общи)
• кои са качествата на успешния продавач
• кои са убежденията на успешния продавач
• видео упражнения и ролеви игри върху фактически случки от практиката на тренера
• Бонус: две винаги правилни стратегии при продажбите.

Тренер: Владислав Цветанов

Владислав Цветанов, лидерство, консултант, мениджмънт, маркетингПрактически опит:
20 години в български и мултинационални компании (15 от тях като Изпълнителен директор или Управител) в сферите: бързооборотни стоки, спедиция и логистика, туризъм, банково дело, реклама, търговия.

Теоретични познания:
УНСС , София, магистър „Маркетинг и Мениджмънт“, 1992-1997;
ГРИД лидерство – специализация, Австрия, 2004;
Разработва докторска дисертация на тема „Управление на растежа”.

Билети можете да закупите от мрежата на TicketLogic (FastPay, Книжарници Booktrading, Office 1 ) , както и по телефона 0887 333 112.