Ефективни телефонни комуникации и продажби


log

Ефективни телефонни комуникации и продажби

buyticketbutton

“ВИП” – - 1 брой. Участникът има право да зададе казус, който ще бъде обсъден през
призмата на всяка една от темите на семинара; водещият концентрира
примерите в бизнес сектора на ВИП участника.

Описание

Цел на семинара:

Придобиване на увереност и практически умения за ефективни телефонни комуникации и продажби
Съдържание на обучението:

Особености на телефонната комуникация
Невербални елементи при телефонната комуникация
Настройване на гласа и “симетрични” комуникации
Как да се борим със страха да не получим отказ
Общи правила за максимум въздействие при телефонен разговор
Най-голямата и най-честа грешка при телефонните продажби
5-те етапа на процеса телефонни продажби
Правилни и погрешни фрази
Добри практики за различните етапи на процеса „телефонни продажби“
Два сценария за структуриране на телефонна продажба
Практически занятия, ролеви игри върху действителни сценарии на водещи фирми и анализи
18 показателя (KPI) за измерване успеваемостта на телефонните продажби
Бонус: две, увеличаващи успеваемостта стратегии

Записвам се за семинара..

Открийте седемте грешки в разговора:

Продавач: Добър ден! Търся г-н Цветанов? (на мобилния телефон)
Клиент: Намирате го.

Продавач: Може ли да Ви отнема 2 минути?
Клиент: (колебание, пауза) Кажете!

Продавач: Казвам се Поли Чешитева. Обаждам се от „Марк и Ко“. Преди две седмици Ви изпратих мейл с презентация на нашата фирма, разгледахте ли я?
Клиент: (колебание, пауза) Спомням си нещо.., прелистих я.

Продавач: Обаждам се, защото мисля че можем да Ви помогнем (забавяне, пауза).
Клиент: И как можете да ми помогнете? За какво?

Записвам се за семинара..

Тренер: Владислав Цветанов

Владислав Цветанов, лидерство, консултант, мениджмънт, маркетингПрактически опит:
20 години в български и мултинационални компании в сферите: бързооборотни стоки, спедиция и логистика, туризъм, банково дело, реклама, търговия.

Теоретични познания:
УНСС , София, магистър „Маркетинг и Мениджмънт“, 1992-1997;
ГРИД лидерство – специализация, Австрия, 2004;
Разработва докторска дисертация на тема „Управление на растежа”.

Билети можете да закупите от мрежата на TicketLogic (FastPay, Книжарници Booktrading, Office 1 ) , както и по телефона 0887 333 112.