Театър София


Обществен транспорт: Трамвай 20 и 22 Автобуси 11, 213, 214, 305, 404

 

Като общо представяне на театъра може да се добави следния текст: Театър „София“ е най-големият общински театър на град София. Разполага със сграда с няколко театрални зали – голяма и камерна, с пространства, пригодни за експериментална театрална дейност – Мраморно фоайе и лятна театрална сцена. Театър „София“ е репертоарен театър с компактна актьорска трупа от изявени артисти от различни поколения, технически и административен състав. Трупата на Театър “София” и до днес съчетава уважението към традициите с творческия експеримент, с различното и интригуващо представяне на театрлното изкуство. Поддържа афиш от 12-14 заглавия. За повечето от тях има титри на английски език – всеки месец Театър “София” предлага на чужденците в София около 10 дати, на които могат и те да се насладят на представленията. Театър „София“ е театрално пространство, в което е на почит уважението към най-доброто в театралните традиции и същевременно се дава път на най- новото и модерно в съвременния театър. През сезон 2015/ 2016 Театър “София” отбелязва своята 50-годишнина.